Provincie versoepelt financieel toezicht Sittard-Geleen

Foto: SGN

Sittard-Geleen krijgt vanaf 2020 weer repressief financieel toezicht. De Provincie Limburg heeft dat vandaag bekendgemaakt.

De afgelopen twee jaar stond Sittard-Geleen onder preventief toezicht en moesten niet-geplande uitgaven door de Provincie worden goedgekeurd voordat ze gedaan werden. Vanaf volgend jaar is dus de lichte ‘achterafcontrole’ weer van toepassing.

Hoewel wethouder Pieter Meekels (middelen) op basis van de begroting 2020 al uit was gegaan van repressief toezicht in 2020, voelt de bevestiging daarvan door het provinciebestuur als een opluchting. “We hebben de afgelopen twee jaar harde financiële noten moeten kraken, met flinke bezuinigingen tot gevolg. Onze inwoners merken de gevolgen daarvan nog steeds. Maar dankzij strikte financiële afspraken en de bereidheid van iedereen om zich aan die afspraken te houden, zijn we er in geslaagd om uit het financiële dal te komen,” reageert Pieter Meekels, die meteen te hoge verwachtingen tempert. “Dat we nu weer repressief toezicht krijgen, betekent niet dat we de teugels weer kunnen laten vieren. We zullen de ingezette koers moeten blijven vasthouden.”

Dat betekent onder meer dat de begroting sluitend moet zijn en dat er genoeg geld moet zitten in de reserves zodat eventuele tegenvallers kunnen worden opgevangen. Daarnaast geeft de Provincie aan dat als deze middelen hier niet voor nodig zijn, ze kunnen worden ingezet voor de uitwerking van het Bestuurlijk afsprakenkader en/of afspraken over de uitvoering van proeftuinen.

Vorig jaar heeft de Provincie de begroting 2019 van Sittard-Geleen onder de zwaardere toezichtvorm (het zogenaamde preventieve toezicht) geplaatst, omdat deze begroting niet aan de norm uit de Gemeentewet voldeed. Omdat bij de begroting 2020-2023 van Sittard-Geleen aan de norm van structureel en reëel evenwicht wordt voldaan, geldt voor de begroting 2020 van Sittard-Geleen repressief toezicht, schrijft de Provincie Limburg.

Dit betekent dat Sittard-Geleen, net als alle andere Limburgse gemeenten zijn begroting 2020 en de begrotingswijzigingen 2020 zonder verdere beoordeling door de Provincie kan gaan uitvoeren.

Reacties