Raadsfractie GroenLinks wil aanpak vuurwerkoverlast

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks in Sittard-Geleen dient tijdens de raadsvergadering van 30 januari een motie in waarin het College van B&W wordt opgeroepen in actie te komen tegen de vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling.

GroenLinks stelt dat veel inwoners de jaarwisseling vieren met het afsteken van vuurwerk, maar ook dat vuurwerk telkens weer schade en overlast veroorzaakt zoals letselschade, materiële, psychische en emotionele schade, gezondheidsklachten en veel dierenleed.

Onderzoeken laten zien dat steeds meer mensen in Nederland voor een verbod op consumentenvuurwerk zijn. De hulpdiensten en artsen pleiten voor een vuurwerkverbod. Enkele gemeenten – bijvoorbeeld Rotterdam – hebben inmiddels initiatieven ontplooid om te komen tot een algeheel vuurwerkverbod.

De fractie wijst op de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de risico’s tijdens Oud en Nieuw onacceptabel groot zijn. Verder is het afsteken van vuurwerk bijzonder vervuilend en in strijd met het streven naar een duurzame samenleving. Metingen wijzen uit dat de luchtkwaliteit tijdens het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling zeer slecht. Dat levert gezondheidsrisico’s op, met name voor mensen met luchtwegproblemen.

De fractie roept het College van B&W daarom op om een plan te ontwikkelen om de vuurwerkoverlast aan te pakken. Daarbij moet naast regulering via vuurwerkvrije zones ook de haalbaarheid van een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk worden uitgewerkt. De fractie wil regelmatig worden bijgepraat over de voortgang van het plan, dat komende jaarwisseling in werking moet treden.

Reacties