Bekendmakingen d.d. 12-02-2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer OM19.0371, Gats 3 en Oude Markt 8, 6131 EM Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0234, Pullestraat 1, 6131HP Sittard (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 3. Provincie Limburg, besluit Omgevingsverordening Limburg, Chemiepark Chemelot te Geleen, zaaknummer 2019-208005
  overig – Limburg – 2020-02-12
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0001, Spechtstraat 5, 6135EJ Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0018, Putstraat 59, 6131HK Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0047, Bovenstraat 19, 6141 CC Limbricht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om19.0532, locaties nabij Gewandeweg ongenummerd, 6161 DJ Geleen, kadastraal perceel GLN00 H 22, H 743, H 884 en H 945.
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0039, Pieter Breughelstraat 71, 6137VW Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld; dossiernummer Om19.0502, Jodenstraat 10, 6166 CH Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0508, Gerbergastraat 11, 6132 ED Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0473, Heijdenpad 4, 6151BL Munstergeleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om19.0521, Het betreft het kappen van 10 stuks bomen en 3 bosschages op 3 kadastrale percelen: D463, 6 bomen kappen D666, 1 bomen kappen D666, 3 bosschages kappen D667, 3 bomen kappen, 6127 AG Grevenbicht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om19.0525, Markt 17, 6131EK Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om19.0543, Dr. Nolenslaan 121, 6136GM Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om19.0468, Plakstraat 24, 6131HT Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0042, Heerlenerweg 40, 6132 CN Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Ontheffing geluidhinder APV art 4:6 lid 1, dossiernummer APV20.002, spoortraject Sittard-Born
  overig – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0234, Pullestraat 1, 6131HP Sittard (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0544, Grootveldstraat 8, 6141 LT Limbricht (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0547, Limbrichterstraat 18, 6131EC Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0031, Ophoven 104, 6133 XX Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0029, Guido Gezellelaan 17, 6165EJ Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 23. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer OM19.0371, Gats 3 en Oude Markt 8, 6131 EM Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0409, Molenweg 57, 6133 XM en Kallenpaad 20, 22 en 24, 6133XM Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Ontheffing geluidhinder APV art 4:6 lid 1, dossiernummer APV20.001, spoortrajecten Sittard-Roermond, Sittard-Heerlen en Sittard-Maastricht.
  overig – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0530, Sartonlaan 8, 6132BD Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om19.0469, Plakstraat 24, 6131HT Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-12
 28. Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning FrieslandCampina Nederland B.V., Leonard Langweg 2, 6121 PA Born
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-02-11
 29. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands Chemelot Campus, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-02-11
 30. Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/SABIC Limburg B.V., deelinrichting Olefins 4, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-02-11
 31. Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-02-11
 32. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-02-11
 33. Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Gestraatje, Montfort, BUS 2020-006
  overig – Limburg – 2020-02-10
 34. Intrekken indicatie Wsw, beleidsregel voor de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein, 2020
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-02-10
 35. Gemeente Sittard-Geleen – verzoek en ontwerpbeschikking hogere grenswaarden ten behoeve een Hospice – Stikkerstraat, Geleen
  overig – Sittard-Geleen – 2020-02-07
 36. Gemeente Sittard-Geleen – beschikking hogere grenswaarde – realisatie 1 woning – Wehrerweg, Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 2020-02-07

Reacties