Optoch Kommitee Zitterd volop bezig met voorbereiding optocht

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Het Optoch Kommitee Zitterd (OKZ) is volop bezig met de voorbereidingen voor de verlate carnavalsoptocht die op zondag 8 maart door de straten van Sittard moet trekken.

Of dat werkelijk gebeurt hangt uiteraard niet alleen af van de weersomstandigheden, maar zeker ook van de ontwikkelingen rond de uitbraak van het Corona-virus in de Duitse grensregio. “Natuurlijk houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. De stem van Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de autoriteiten is hierin vanzelfsprekend doorslaggevend,” zo laat OKZ-voorzitter Peet van Erp weten. Maar omdat op dit moment nog niet is besloten om de optocht opnieuw af te blazen moet alles natuurlijk wel gewoon worden georganiseerd en voorbereid.

Als de optocht doorgaat wordt het hoe dan ook een bijzondere stoet, omdat daarin zowel deelnemers aan de kinderoptocht als aan de grote optocht zullen meetrekken. Beide optochten werden eerder afgelast vanwege de stormachtige wind die zowel op 16 (storm Dennis) als op 23 februari (storm Ellen) aanleiding was voor een waarschuwing van het KNMI met weercode geel.

Het OKZ heeft alle ingeschreven deelnemers een brief gestuurd. Wie zich voor een van beide optochten heeft ingeschreven en van plan is om op 8 maart mee te doen hoeft geen actie te ondernemen. Maar wie op 8 maart niet kan deelnemen, of wie zich voor de jurering wil laten omschrijven van de grote optocht naar de kinderoptocht of andersom, of als de deelnemerscategorie moet worden aangepast omdat de groepsgrootte wijzigt door het afvallen of bijkomen van deelnemers, die wordt verzocht om dat voor maandagavond 2 maart 19:11 uur te laten weten door een e-mail te sturen aan [email protected].

OKZ-voorzitter Peet van Erp meldt dat er inmiddels ook 14 nieuwe aanmeldingen zijn binnengekomen. Of die mogen meetrekken in de optocht is afhankelijk van een aantal criteria, zoals het thema: dat mag niet al voorkomen in de betreffende deelnemerscategorie én mag in maximaal drie verschillende categorieën voorkomen. Dat geldt eveneens voor nieuw aangemelde wagens. Voor wagens gelden ook nog andere criteria, zoals een verbod van drankgebruik op de wagen, regels wat betreft soort en volume van de eventueel ten gehore te brengen muziek en regels betreffende veiligheid en technische staat van het voertuig.

Het OKZ laat weten dat zaken die van belang zijn voor de optocht worden gecommuniceerd via de website van het comité en via Facebook.

Reacties