Veiligheidsregio handhaaft advies evenementen

Foto: CC0 Pete Linforth via Pixabay

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg handhaaft het eerder afgegeven advies rondom evenementen.

Dit advies houdt verband met de toename van het aantal corona-virusbesmettingen in de aangrenzende Duitse gemeenten.

Per grensgemeente (mogelijk per kern) wordt gekeken voor welke specifieke evenementen een risico wordt verwacht. De gemeente neemt dan met de organisator van het evenement contact op om samen te kijken naar gepaste maatregelen. Dit beleid heeft – gegeven de specifieke lokale/regionale situatie – de steun van het RIVM.

Voor gemeente Sittard-Geleen betekent dit vooralsnog dat er geen aanleiding is om dit weekeinde evenementen niet door te laten gaan.

Organiseert u zelf een evenement en heeft u vragen hierover, neem dan contact op met de gemeente via 14046. De medewerker aan de telefoon zorgt er vervolgens voor dat u wordt teruggebeld.

Reacties