Sint Joepmarkt Sittard afgeblazen wegens coronacrisis

Foto: CC0 Pete Linforth via Pixabay

De gemeente Sittard-Geleen heeft besloten om de jaarmarkt St. Joep in Sittard af te gelasten. De gemeente volgt hiermee het advies van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) en de GGD Zuid-Limburg om het evenement niet door te laten gaan vanwege de wereldwijde corona-pandemie.

Dit advies is tot stand gekomen op basis van het afwegingskader evenementen dat handvatten biedt voor besluitvorming over het laten doorgaan of het anders inrichten van evenementen.

St. Joep, de eerste grote jaarmarkt van het jaar én de grootste jaarmarkt van Nederland, zou donderdag 19 maart de 217de editie beleven. St. Joep trekt jaarlijks rond de 60.000-70.000 bezoekers uit voornamelijk de Limburgse grensstreek. Het publiek kent een internationale samenstelling en een aanzienlijk deel van deze bezoekers komt uit een gebied met hoge besmettingsaantallen. Daarbij komt dat de bezoekers, vanwege de drukte, gedurende het evenement langdurig dicht bij elkaar staan en converseren. Dit leidt ertoe dat de gemeente Sittard-Geleen, VRZL en GGD Zuid-Limburg het doorgaan van het evenement niet verantwoord vinden.

Geen verplaatsing

St. Joep wordt niet verplaatst. Dat is organisatorisch niet te realiseren. In overleg met Centrum Management Sittard en Stichting Horeca Markt Sittard wordt wel gekeken naar een alternatieve activiteit op een ander moment. Op donderdag 19 maart zal wel de reguliere donderdagmarkt plaatsvinden.

Reacties