Gevolgen coronacrisis voor omgangsregeling en kinderalimentatie

Foto: CC0 via Pxhere

De afgelopen tijd krijgen Familierechtadvocaten steeds meer vragen van bezorgde ouders.

Ouders zien zich geconfronteerd met het eenzijdig stopzetten van de omgangsregeling door de maatregelen omtrent het coronavirus.

Andere ouders twijfelen of zij onder de gegeven omstandigheden de omgangsregeling eenzijdig mogen stopzetten. ook zien wij ouders die door een inkomensdaling niet meer in staat zijn om de kinderalimentatie (volledig) te betalen.

Omgangsregeling

Ouders maken zich momenteel ernstig zorgen over het besmettingsgevaar van kinderen na een overdracht. Verder zien wij dat ouders bang zijn dat het kind tijdens een verblijf bij de andere ouder in lockdown moet. Zij zijn bang dat zij in dat geval hun kind niet meer kunnen zien waardoor zij het liefst het kind bij zich houden. Kunnen zij eenzijdig de omgangsregeling stopzetten of wijzigen?

Hoewel de angsten en zorgen van ouders zeer begrijpelijk zijn, vormen deze – onder de thans geldende maatregelen – géén grondslag voor het eenzijdig stopzetten van een omgangsregeling. Dat betekent dat de omgangsregeling zoals deze is afgesproken, overeengekomen of is vastgelegd bij beschikking moet worden nagekomen. Kom je de regeling niet na dan handel je als ouders onrechtmatig.

De huidige maatregelen vormen wel aanleiding om in overleg met elkaar te treden. Zo kan het zijn dat het beter is om de omgangsregeling tijdelijk anders vorm te geven. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een zwakke gezondheid van een van beide ouders of een van de ouders thuis werkt en de andere ouder opvang kan voorzien. Het is in het belang van het kind dat ouders waar mogelijk elkaar ondersteunen. Probeer bij het afspreken van een afwijkende regeling steeds te denken aan de belangen van het kind. Een kind heeft namelijk recht op en belang bij omgang met beide ouders.

Op dit moment bestaat er nog géén duidelijkheid over de exacte betekenis danwel uitvoering van een lockdown. Dit zal door de overheid nader bepaald moeten worden. Het kan zo zijn dat er uitzonderingen worden gemaakt voor verplaatsingen ten behoeve van een omgangsregeling. Dat betekent dat de normale regeling doorgang zal moeten vinden tenzij ouders daarover in onderling overleg andere afspraken maken. Is er sprake van een totale lockdown zonder uitzondering voor verplaatsingen ten behoeve van een omgangsregeling dan zal het kind bij de ouder moeten verblijven waar hij of zij op dat moment verblijft. Dat kan ook de ouder zijn waar het kind normaliter niet zijn of haar hoofdverblijf heeft. Een dergelijke (nood)situatie vergt veel van beide ouders. Probeer in dat geval contact te houden met elkaar. De situatie is voor beiden moeilijk en er is géén schuldige. Probeer steeds te handelen in het belang van het kind. Maak gebruik van de moderne communicatiemiddelen zodat het kind ook met de andere ouder contact kan hebben.

Kinderalimentatie

De financiële gevolgen van het corona-virus beginnen zich steeds meer uit te tekenen. Ouders ondervinden momenteel dat hun inkomen daalt. Kunnen zij stoppen met het betalen van kinderalimentatie? Of kunnen zij het bedrag verlagen?

Hoewel het gebrek aan inkomen uiterst vervelend is moet een kinderalimentatieverplichting zoals deze is afgesproken, overeengekomen of is vastgelegd bij beschikking worden nagekomen. Dat betekent dat je niet eenzijdig kunt beslissen om de kinderalimentatie te verlagen of volledig te stoppen met betalen. De alimentatiegerechtigde kan – indien de kinderalimentatie bij beschikking is vastgelegd – zelfs rechtsmaatregelen treffen door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) of de deurwaarder in te schakelen. Er kan dan zelfs beslaglegging volgen. In de tussentijd loopt de verplichting tot het betalen van de kinderalimentatie gewoon door en loopt de achterstand op.

Wij adviseren dan ook altijd om bij betalingsonmacht contact op te nemen met de andere ouder. Ga open, eerlijk maar vooral transparant het gesprek aan. Houd rekening met elkaar door je in de andere ouder te verplaatsen. Probeer afspraken te maken over een tijdelijke verlaging of het tijdelijk stopzetten van de kinderalimentatie. Wij adviseren om deze afspraken in ieder geval schriftelijk, eventueel per e-mail vast te leggen. Dat betekent dat een ouder de gemaakte afspraken duidelijk verwoordt in een e-mail en de andere ouder per e-mail bevestigt dat dit de gemaakte afspraken zijn.

Worden gemaakte afspraken niet nagekomen? Lukt het niet om samen afspraken te maken? Of heeft u vragen? Neem contact op met mr. Natalie Statnik of mr. dr. Caroline Habets. Zij helpen u graag! U kunt hen bereiken per e-mail [email protected] of [email protected] of telefonisch op 0464205660.

KampsVanBaar Advocaten

KampsVanBaar Advocaten
Wilhelminastraat 25
6131 KL Sittard
046 420 56 60

Reacties

Cookieinstellingen