Bekendmakingen d.d. 08-04-2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Definitief verkeersbesluit Instellen blauwe zone – Jupiterstraat Geleen
  Op een gedeelte van de parkeerplaats aan de Jupiterstraat kan alleen nog met een parkeerschijf geparkeerd worden.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Definitief verkeersbesluit Inrichten gehandicaptenparkeerplaats – Breitnerstraat Geleen
  Er komt een individuele gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van een bord met op een onderbord het kenteken.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Definitief verkeersbesluit Instellen parkeerverbod – Mercuriusstraat Geleen
  Nabij huisnummer 35 komt een parkeerverbod met een lengte van 10 m.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Definitief verkeersbesluit Aanpassen voetgangersoversteekplaats – Augustinusstraat Geleen
  Het zebrapad nabij de Maastraat verandert in een voetgandersoversteekplaats waar de voetgangers geen voorrang meer hebben.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0466, Campus 1, 6121 NZ Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB19.0065, Dorpsstraat 54 6143 AZ Guttecoven
  overig – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0149, Paardestraat 36, 6131 HC Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0050, Kievitstraat 34, 6165 SK Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0152, Egelantier 50 en 60, 6163 RB Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 10. Bekendmaking terinzagelegging Lokale Inclusie Agenda 2020-2024, gemeente Sittard-Geleen
  overig – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om18.0481, Holtum-Noordweg 9, 6121 RE Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB20.0015, Rijstraat 102 6143 AR Guttecoven
  overig – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0549, Frans Erensstraat 12, 12a, 12b en 12c, 6136 JH Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0146, Neubourgstraat 12, 6136 CJ Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0051, Hofdwarsweg 11, 6161 DE Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0134, Verloren van Themaatweg 2 A, 6121 RG Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0137, Holtum-Noordweg 9, 6121 RE Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0047, Bovenstraat 19, 6141 CC Limbricht (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0145, Leyenbroekerweg 52, 6132 CG Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0093, Rijstraat 102, 6143 AR Guttecoven
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om20.0100, Caeciliastraat 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 en Pastoor Wolfsstraat 9, 11, 13 ,10, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 6143 BH, 6143 BE Guttecoven (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend (van rechtswege); dossiernummer Om20.0028, Egelantier 60, 6163 RB te Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 23. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend (van rechtswege); dossiernummer Om19.0444, Industrieweg 6, 6163 AH te Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0111, Smithlaan 151, 6135 JL Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0148, Tulpenlaan 18, 6163 EJ Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0130, Vermeerstraat 38, 6165 AL Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0077, Einighauserweg 23, 6143 BN Guttecoven (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 28. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0143, Paardestraat 38, 6131 HC Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 29. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0144, Stikkerstraat 100, 6164 CT Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 30. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0068, Pastoor Janssenstraat 8 A, 6141 AN Limbricht (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-08
 31. Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands Chemelot Campus, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-04-07
 32. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting Terreinen/Wegen/Kolommenbanen, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-04-07
 33. Provincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn CSP/Fibrant B.V., deelinrichting CZZF, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  overig – Limburg – 2020-04-07
 34. Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, locaties Rembrandtstraat 2 t/m 54 (even) en Rembrandtstraat 61 t/m 125 (oneven) te Sittard, zaaknummer 2019-206346
  overig – Limburg – 2020-04-07
 35. Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, locatie provincie Limburg, zaaknummer 2019-206115
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-04-07
 36. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-04-07
 37. Mandaatbesluit uitvoering Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-04-03
 38. Kennisgeving inspraak goedkeuringsbesluit, projectplan, omgevingsvergunningen en leggerwijziging dijkverbetering Beesel
  overig – Waterschap Limburg – 2020-04-02

Reacties