Bekendmakingen d.d. 29-04-2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om19.0449, Groenseykerstraat 6, 6161 SG te Geleen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Parkeer/stopverboden en zebra’s – Berkenlaan in Sittard
  Het aan de Berkenlaan gelegen schoolgebouw zal met ingang van het schooljaar 2020 – 2021 weer als basisschool in gebruik genomen worden. Om de verkeerssituatie, met name voor schoolkinderen, zo veilig mogelijk te maken komen er dezelfde parkeer/stopverboden en zebra’s als in het verleden.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Gedeeltelijk afsluiten – Pater Karelweg Munstergeleen
  Aan de Pater Karelweg ligt een parkeerplaats die alleen bereikbaar is via een brug bij de Pater Karel Hoeve. Om overlast door personen met auto’s tegen te gaan wordt dit terrein in de avond voor autoverkeer afgesloten.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0142, Kromstraat 39, 6133 AA Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0107, Bradleystraat 22, 6135 CW Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0185, Rosmolenstraat 20, 6131 HX Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB20.0014, Milieuparkweg 9 6136 KP Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0170, Paradijsstraat 1 B, 6131 JB Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB20.0025, Holtum Noordweg 5 6121 RE Born
  overig – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0526, Bergerweg 108, 6167 RH Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 11. Voornemen verkeersbesluit Verruimen parkeermogelijkheden Overhoven Sittard
  In de straat Overhoven is het parkeren ter hoogte van de huisnummers 93 t/m 97 alleen toegestaan voor personenauto’s. De parkeermogelijkheid wordt verruimd zodat alle categorieën voertuigen hier mogen parkeren.
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om19.0449, Groenseykerstraat 6, 6161 SG te Geleen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Vergunningvrij bouwen; dossiernummer Om20.0165, Schrijnwerkersdreef 21, 6162 JD Geleen
  overig – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 14. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning exclusief terras, Snackbar Cafetaria, OV20.0117, Valderenstraat 32, 6163 GG Geleen.
  exploitatievergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0142, Kromstraat 39, 6133 AA Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0180, Bergstraat 9, 6131 AV Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0154, Markt 38, 6131 EL Sittard en Putstraat 5, 6131 HH Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0169, Broekstraat 13, 6133 BM Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0177, Baandert 20, 6136 ER Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0181, Holleweg 9, 6131 AA Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0171, Overhovenerstraat 37, 6131 BX Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0191, Houtstraat 71-73, 6127 EC Grevenbicht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 23. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0192, Lijsterstraat 20, 6165 SR Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld; dossiernummer Om20.0017, Stokroosstraat 2, 6163 TV Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB20.0018, Groenseykerstraat 6 6161 SG Geleen
  overig – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB20.0019, Markt 125 6161 GP Geleen
  overig – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB20.0021, Mitsubishi Avenue perceelnummers 301 en 305, 6121 SJ Born
  overig – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 28. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0058, Engelenkampstraat 75, 6131 JE Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 29. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0030, Markt 125, 6161 GP Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 30. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0090, Op de Kollenberg 9, 6132 AZ Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 31. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0165, Schrijnwerkersdreef 21, 6162 JD Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 32. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0170, Paradijsstraat 1 B, 6131 JB Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 33. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0172, Paradijsstraat 1 B, 6131 JB Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 34. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0183, Kempstraat 38, 6121 XX Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 35. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0185, Rosmolenstraat 20, 6131 HX Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-04-29
 36. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/Fibrant B.V., deelinrichting CZZF, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-04-28
 37. Provincie Limburg, verzoek maatwerkvoorschriften CSP/OCI Nitrogen B.V., deelinrichting Nitraatfabriek 2 (NF 2- OMF), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  overig – Limburg – 2020-04-28
 38. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/OCI Nitrogen B.V., deelinrichting SZF 4/5 (OMF), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-04-28
 39. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-04-28
 40. Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-04-28
 41. Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-04-28
 42. Gemeente Sittard-Geleen – Stookontheffing ingevolge artikel 10.63 lid 1 Wet milieubeheer, zaaknummer 2020-202023, Danikerstraat 1, 6151 GB Munstergeleen
  overig – Sittard-Geleen – 2020-04-24
 43. Gemeente Sittard-Geleen – Stookontheffing APV artikel 5:34, zaaknummer 2020-202675, Danikerstraat 1, 6151 GB Munstergeleen
  overig – Sittard-Geleen – 2020-04-24

Reacties

Cookieinstellingen