Extra raadsvergadering ingelast vanwege fout in besluitvorming

Vanwege een fout in de besluitvorming tijdens de raadsvergadering van 7 mei jongstleden wordt vandaag om 18:30 uur een korte extra digitale raadsvergadering gehouden.

De fout werd gemaakt bij de besluitvorming over twee tezamen behandelde agendapunten: agendapunt 16 betreffende de Verklaring van geen bedenkingen Windpark Holtum-Noord en agendapunt 17 betreffende het voorbereidingsbesluit Windpark Holtum-Noord.

Daarbij werd maar één stemming gehouden, waarbij niet werd aangegeven op welk besluit de stemming betrekking had en dat over het andere agendapunt geen stemming was aangevraagd. Daarom moet de stemming opnieuw gebeuren.

Omdat de beraadslagingen waren afgerond wordt er maandagavond enkel gestemd over de twee raadsvoorstellen. Geschat wordt dat deze formaliteit ongeveer een kwartier in beslag zal nemen.

Cookieinstellingen