Bekendmakingen d.d. 13-05-2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Middengebied-Noord
  bestemmingsplan – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Intrekking tien gehandicaptenparkeerplaatsen – Gehele gemeente
  In de tweede helft van 2019 zijn tien individuele gehandicaptenparkeerplaatsen buiten gebruik gesteld.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0141, Allee 1, 6141 AV Limbricht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0174, Millenerweg 3, 6136 KW Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0179, De Asselen Kuil ong., 6161 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0147, Pastoor Janssenstraat 42, 6141 AN Limbricht (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0148, Tulpenlaan 18, 6163 EJ Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0151, Jozef Israëlstraat 1-1c & 9-15 Tooropstraat 1-11 Van Goghstraat 21-27, 6137 XE, 6137 XB en 6137 XC Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0146, Neubourgstraat 12, 6136 CJ Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0128, Hennekuilstraat 6, 6121 KW Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0113, Graaf van Loonstraat 2, 6121 JV Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0132, Hofkamp 19, 6161 DC Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd; dossiernummer Om20.0002, Rijksweg Noord 31, 31 A tm F, 6162 AA Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Vergunningvrij kappen ; dossiernummer Om20.0166, Staai 15, 6127 AB Grevenbicht
  overig – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0141, Allee 1, 6141 AV Limbricht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld; dossiernummer Om20.0086, Stikkerstraat 12, 6164 CS Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0121, Overhoven 104, 6136 EH Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0119, Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0516, Kerkepad 2, 6131 EZ Sittard (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB20.0028, Holtum Noordweg 11-1 6121 RE Born
  overig – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB19.0058, Marcellienstraat 18A 6166 CR Geleen
  overig – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB20.0026, Industriestraat 10N 6135 KH Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 23. Subsidieregeling professionele instellingen 2020
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 24. Gemeente Sittard-Geleen Voornemen Verkeersbesluit Instellen blauwe zone Stationsplein Geleen
  10 van de 17 parkeervakken worden een parkeerschijfzone waar 1,5 uur geparkeerd mag worden.
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0157, Geerweg 11, 6135 KB SITTARD (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0189, Stationsstraat 15 en 15A, 6131 AX Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0160, Lierbeek 12, 6166 HT Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 28. Gemeente Sittard-Geleen – voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Middengebied-Noord
  bestemmingsplan – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 29. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Drank- en Horecawetvergunning, Hotel Merici Sittard, dossiernummer OV20.0052, Oude Markt 25, 6131 EN Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 30. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning incl. terras, Hotel Merici Sittard, dossiernummer OV20.0052, Oude Markt 25, 6131 EN Sittard
  exploitatievergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 31. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval; zaaknummer 2020-202985, Spaubeeklaan te Geleen, kadastrale gemeente Geleen, sectie E, perceel 1891
  overig – Sittard-Geleen – 2020-05-13
 32. Regeling organisatie RUD Zuid-Limburg 2020
  verordeningen en reglementen – RUD Zuid-Limburg – 2020-05-12
 33. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-05-12
 34. Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-05-12
 35. Provincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn CSP/Borealis Plastomers, deelinrichting Borealis Plastomers, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  overig – Limburg – 2020-05-12
 36. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/Cymaco Nederland B.V., deelinrichting Cymaco, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-05-12
 37. Aanwijzing commissie voor behandeling bezwaren m.b.t. Noodverordening COVIG-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord
  verordeningen en reglementen – Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord – 2020-05-12
 38. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0422, Stikkerstraat 100, 6164 CT te Geleen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-08
 39. Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw
  overig – Sittard-Geleen – 2020-05-08
 40. Afwegingskader type waterkering
  verordeningen en reglementen – Waterschap Limburg – 2020-05-08
 41. Gemeente Sittard-Geleen – Besluit Hogere grenswaarde ingevolge art. 2.12 lid sub a, onder 3 Wabo in samenhang met art. 110a lid 1 Wet geluidhinder verleend; behorende bij dossiernummer Om19.0422, Stikkerstraat 100, 6164 CT te Geleen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-08
 42. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0422, Stikkerstraat 100, 6164 CT te Geleen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-08
 43. Rectificatie: Besluit tot wijziging van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-05-08
 44. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om19.0278, Nusterweg 98, 6136 KV te Sittard (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-05-07

Reacties