Zuidelijke spooraansluiting Chemelot raakt uit beeld

Tankwagons rijden langs Sittardse wijk Sanderbout
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Stuurgroep Chemelot 2025 meldt dat de zuidelijke spooraansluiting niet door kan gaan omdat een forse overschrijding van het budget wordt voorzien.

Chemelot beschikt momenteel enkel over een spoorontsluiting in noordelijke richting. Dat betekent dat treinen naar het zuiden eerst naar het rangeerterrein bij het station in Sittard moeten worden gebracht om van daaruit in zuidelijke richting te kunnen vertrekken. Dat is onwenselijk omdat dit extra overlast en veiligheidsrisico’s met zich meebrengt voor de omgeving van het station in Sittard. Een alternatief zou zijn om de treinen bijvoorbeeld via de Brabantroute te laten omrijden. Dat is duurder, kost meer tijd en vormt daar een extra belasting voor het toch al drukke spoor.

Sinds 2002 worden de mogelijkheden onderzocht om Chemelot ook aan de zuidkant per spoor te ontsluiten. Twee onderzochte alternatieven voor een zuidelijke spoorontsluiting, Krawinkel en Businesspark Geleen, bleken te duur, technisch onhaalbaar of teveel overlast te veroorzaken. De derde variant, de zogeheten Mauritsspoorboog, blijkt nu ook te duur te gaan worden. De kosten werden oorspronkelijk geschat op 25 miljoen euro, die zouden worden gedragen door het Rijk, de Provincie, de Gemeente en Chemelot. Maar nu blijkt dat de kosten minstens 5 miljoen hoger zullen uitvallen wordt ook van die variant afgezien.

Reacties