Carnaval 2021: SLV en BCL roepen op tot geduld en terughoudendheid

Foto: Els Diederen [CC-BY-SA-3.0] via Wikimedia Commons

De stuurgroep Corona, een gezamenlijke Task Force van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL) en de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereiniginge (SLV), hebben een tussenbericht aan hun leden gestuurd inzake carnaval 2021.

De besturen van de BCL en de SLV zijn door diverse leden uit hun achterban gevraagd om een stellingname ten aanzien van het al dan niet doorgaan van zittingen in de aanloop naar en optochten en andere evenementen tijdens carnaval 2021.

De Task Force laat weten dat het nog te vroeg is om een eenduidig beeld te schetsen over het te verwachten verloop van carnaval in 2021. Verder beslissen noch de BCL, noch de SLV over het doorgaan van evenementen. Dat is aan de verenigingen zelf, uiteraard binnen de door de landelijke en/of lokale overheid gestelde grenzen en richtlijnen.

BCL en SLV roepen hun leden op om geduld en terughoudendheid te betrachten. Men verwacht op zijn vroegst in augustus vanuit het Rijk en van de lokale overheden meer duidelijkheid te krijgen.

Verder laat de Task Force weten momenteel bezig te zijn met het inventariseren van alle aan BCL en SLV gestelde vragen en dat men de vragen zo snel mogelijk wil beantwoorden met adviezen, scenario’s en modellen.

Reacties