Start realisatie school- en sportcomplex laat nog wel even op zich wachten

<em>middengebied tussen Obbicht en Grevenbicht</em>
middengebied tussen Obbicht en Grevenbicht
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Het college van B&W van Sittard-Geleen heeft de gemeenteraad gevraagd om akkoord te gaan met de bouw van een onderwijs- en sportvoorziening in het Middengebied van Grevenbicht en Obbicht.

Met de realisatie van het project is een bedrag van afgerond tien miljoen euro gemoeid.

Tegenstanders van het plan, verenigd onder de noemer Behoud Groen Middengebied (BGM), vinden dat de bestaande schoollocatie in Grevenbicht voldoende groot is om er de leerlingen uit Grevenbicht en Obbicht onder te brengen én er een duurzaam en modern integraal kindcentrum te vestigen. Hetzelfde geldt volgens hen voor de sportvelden in Obbicht: die zijn ruim genoeg voor fusieclub SV Argo. En het tenniscomplex in Grevenbicht is na een opknapbeurt eveneens ruim zat.

Met hun Leefbaarheidsplan Grevenbicht-Obbicht denkt BGM tegen veel lagere kosten de ‘noodzakelijke dorpsdynamieken in de kernen van beide dorpen’ te kunnen behouden en zo ook het middengebied tussen beide dorpen groen te houden.

De voorstanders van de unilocatie zijn een andere mening toegedaan: scholenkoepel Kindante, SV Argo en Tennisvereniging TC Bicht ‘14 hebben allen een voorkeur voor een nieuwe accommodatie in het middengebied.

Stichting Laefbaar Obbeeg en Beeg (LOB) stelt dat slechts enkelingen in beide dorpen tegen het bebouwen van het middengebied zouden zijn. En daar is Behoud Groen Middengebied het niet mee eens. Uit door Platform Beeg.nl in maart 2018 gepresenteerde onderzoeksresultaten zou blijken dat 52,5 procent van de geïnterviewde inwoners tégen het bebouwen van het middengebied is. Verder zeggen de tegenstanders van het plan onvoldoende en veel te laat te zijn gehoord.

Zowel BGM als LOB zeggen dat de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de beide kernen met hún visie het beste is gediend.

Het onderwerp stond afgelopen raadsronde op de agenda en krijgt in de ingelaste ronde van vanavond een vervolg. Er is vanuit de oppositie duidelijk nogal wat kritiek op het plan. Er bestaat twijfel over het draagvlak voor en de kosten van het project.

Het CDA en de Stadspartij, beide sinds kort deel van de coalitie, en coalitiepartij GroenLinks waren eerder kritisch op de plannen voor het bebouwen van het middengebied, maar lijken nu een andere mening toegedaan. Het heeft er dan ook alle schijn van dat het raadsvoorstel met een ruime meerderheid zal worden aangenomen. Want behalve de andere coalitiepartij – gob – steunen ook DNA, VVD en fractie Fredrix het voorstel.

BGM heeft al aangegeven het besluit in dat geval bij de bestuursrechter te zullen aanvechten. En dat betekent in ieder geval opnieuw vertraging voor het project, dat al tien jaar op groen licht wacht.

Cookieinstellingen