Vissterfte Molenbeek Sittard vermoedelijk veroorzaakt door rioolwater

Foto: R. Haustermans

Volgens Waterschap Limburg is de vissterfte, die zondag werd geconstateerd in de Molenbeek langs de Paardestraat in Sittard, veroorzaakt door rioolwater.

Wanneer het riool tijdens hevige stortbuien de wateraanvoer niet aankan wordt een deel van het rioolwater via overstorten geloosd op waterlopen en oppervlaktewater, om te voorkomen dat rioolwater in woningen terechtkomt.

Dat vervuilde rioolslib kan vervolgens tot zuurstofgebrek in het water leiden waardoor vissen het loodje leggen. Om riooloverstort te voorkomen zijn bergbassins nodig of moeten er grotere rioolbuizen worden geplaatst. Bij de werkzaamheden die het Waterschap momenteel uitvoert tussen de Middenweg en de Agricolastraat is langs de Berkenlaan de aanleg van een bergbassin voorzien, maar dat zal niet kunnen voorkomen dat verderop in de stad tijdens hevige buien toch overstort plaats zal vinden.

Reacties