Bekendmakingen d.d. 08-07-2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Definitief verkeersbesluit Inrichten gehandicaptenparkeerplaats – Beekhoverstraat Geleen
  Er wordt een individuele gehandicaptenparkeerplaats ingericht door het plaatsen van het betreffende bord met het kenteken op een onderbord.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Definitief verkeersbesluit Twee richtingen (brom-)fietspad – Havikstraat Sittard
  Bij de ingang van twee scholen wordt een stuk éénrichtingsfietspad in beide richtingen opengesteld en bromfietsen worden meer op het fietspad gehouden.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0288, Duivenstraat 13, 6165 BE Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0290, Pastoor Zitzenlaan 10, 6125BP Obbicht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0311, Sportcentrumlaan 2-4, 6136 KX Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0164, Dahliastraat 4, 6163 CH Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld; dossiernummer Om20.0188, Caeciliastraat 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 en Pastoor Wolfsstraat 9, 11, 13 ,10, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 6143BH Guttecoven
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0172, Paradijsstraat 1 B, 6131JB Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 9. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning inclusief terras, naam multifunctioneel zalencentrum Hanenhof, dossiernummer OV20.0209, Herenhof 2 te 6161 EB Geleen.
  exploitatievergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om20.0283, Mgr. Claessensstraat 28, 6131AJ Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB20.0034, Mortel 1A 6121 JT Born
  overig – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0287, Steenweg 13, 6131BB Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0271, Bloemendalerhof 26, 6132SE Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0293, Jubileumstraat 35, 6131JM Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0053, Onderste Sittarderweg ong., 6141AZ Limbricht (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Vergunningvrij bouwen; dossiernummer Om20.0297, Mgr. Claessensstraat 4, 6131AJ Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0132, Hofkamp 19, 6161 DC Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB20.0038, Handelsstraat 34A 6135 KL Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0295, Kleine Kommel 12, 6151EE Munstergeleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0229, Rijksweg Noord 213, 6162AG Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0305, Paardestraat 45, 6131HB Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0309, Kleine Dries 12, 6123AL Holtum
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 23. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0219, Oude Broeksittarderweg 2, 6131HE Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0164, Dahliastraat 4, 6163 CH Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0294, Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0302, Marcellienstraat 14, 6166CR Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0310, Haagstraat 34, 6151 ED Munstergeleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 28. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0258, De Bongerd 6, 6151BR Munstergeleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 29. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0196, Wilhelminastraat 59, 6131KM Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 30. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0214, Prins de Lignestraat 17, 6161CX Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 31. Rectificatie: Wijziging Organisatiebesluit gemeente Sittard-Geleen 2013
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 32. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om20.0208, Industriestraat 10, 6135KH Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 33. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0233, Fischerpad 101, 6135KS Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 34. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0304, Valderenstraat 23, 6163 GC Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 35. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0211, Ross van Lenneplaan 2 B, 6132 AN Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 36. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0222, Grote Dries 1A, 1B en 1C, 6123 BX Holtum (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 37. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0236, Jasparstraat 13, 6164HV Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 38. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0306, Dr. Schaepmanstraat in Sittard, 6136 EV Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 39. Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg, houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg1 juli 2020)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-07-08
 40. Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands Chemelot Campus, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-07-07
 41. Provincie Limburg, omgevingsvergunning MVOI B.V., onder meer kadastraal bekend als gemeente Geleen, sectie H, perceel 743 en 1240
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-07-07
 42. Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands Chemelot Campus B.V., Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-07-07
 43. Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Waterlopen Kanjel en Gelei te Meerssen en Maastricht, 2020-202463
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-07-07
 44. Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-07-07
 45. Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Limburg-Noord 1 juli 2020
  verordeningen en reglementen – Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord – 2020-07-06
 46. Intrekking voorgaande noodverordeningen COVIG 19 Veiligheidsregio Limburg-Noord
  verordeningen en reglementen – Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord – 2020-07-06
 47. Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Raadhuisstraat – Mauritslaan, Geleen, BUS 2020-079
  overig – Limburg – 2020-07-03
 48. Nadere Subsidieregels Stimulering Wonen 2020-2023
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-07-02
 49. Provincie Limburg, besluit Omgevingsverordening Limburg, in het milieubeschermingsgebied de boringsvrije zone Venloschol, zaaknmmer 2020-203640
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-07-02
 50. Subsidieplafonds 2020 voor diverse subsidieregels
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-07-02

Reacties