Gemeenteraad akkoord met school- en sportcomplex in middengebied

middengebied tussen Obbicht en Grevenbicht
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft afgelopen week ingestemd met de bouw van een nieuwe school en sportcomplex in het middengebied tussen Obbicht en Grevenbicht.

Het raadsvoorstel kreeg steun van gob, CDA, Stadspartij, GroenLinks, VVD, 50Plus, DNA, PvdA en Fractie Fredrix. Tegen stemden SPA, D66, PVV en Fractie Klein.

Met de goedkeuring van de raad ligt er na tien jaar dan eindelijk een besluit. De kosten van de bouw van een nieuwe basisschool en sportcomplex in het middengebied tussen de twee dorpen belopen zo’n 10 miljoen euro.

Een door de oppositie aangedragen goedkoper alternatief – een nieuwe school in Grevenbicht en de sportaccommodaties onderbrengen in Obbicht en daarmee het groene middengebied tussen de twee Maasdorpen behouden – werd niet gesteund door de raad.

Tegenstanders van de komst van een centrale onderwijs- en sportvoorziening, verzameld onder de noemer Behoud GROEN Middengebied, kondigden eerder al aan het raadsbesluit te zullen aanvechten bij de bestuursrechter. Het kan dus nog wel even duren voordat met de bouw van het complex kan worden begonnen.

Reacties