Afgelopen week 534 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld

Foto: CC0 Pete Linforth via Pixabay

Afgelopen week zijn er 534 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn er 102 meer dan een week eerder.

Er zijn 16 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). En er zijn 8 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld.

Het totaal aantal coronabesmettingen bedraagt nu 51.228. Daarvan zijn er 11.902 opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu 6140 mensen overleden aan COVID-19.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

Verspreid door het land zijn een aantal kleine lokale uitbraken (clusters) met besmettingen zichtbaar. Deze kleine clusters van drie of meer besmettingen zijn nu beter zichtbaar doordat het aantal besmettingen aanmerkelijk minder is dan in de maanden maart tot en met mei. Meestal worden deze clusters aangetroffen in de huishoud- en familiesetting. Daarnaast zijn ook lokale uitbraken zichtbaar in bijvoorbeeld bedrijven, verpleeghuizen, in een studentenhuis of bij een sportclub.

In het bron- en contactonderzoek van de GGD’en worden rond de 100 besmettingen per week opgespoord.

Reacties