Gemeente draagt 2,8 miljoen euro bij aan verplaatsing Gate 1 Chemelot

Foto: beeldcitaat Google

De gemeente gaat een bedrag van 2,8 miljoen euro beschikbaar stellen ten bate van structuurversterkende maatregelen op en rondom Chemelot.

Chemelot heeft nu een plan ingediend om de bestaande vrachtwageningang Gate 1 te verplaatsen richting koeltoren langs de Urmonderbaan.

Die verplaatsing is van groot belang voor de doorontwikkeling van de Brightlands Chemelot Campus en voor de afhandeling van logistieke stromen van het Industrial Park, zo meldt het College van B&W in een Collegebrief.

De totale kosten voor het verplaatsen van Gate 1 bedragen € 6 miljoen. Daarvan wordt € 3,2 miljoen opgebracht door Chemelot Research Facilities BV. Het resterende bedrag van € 2,8 miljoen wordt door de gemeente ingebracht.

Het project wordt geheel uitgevoerd op het Chemelotterrein. De aanbesteding van de werken heeft enkele weken vertraging opgelopen vanwege corona, maar is wel onlangs gestart. De daadwerkelijke betaling van de € 2,8 miljoen zal plaatsvinden na oplevering van de werken medio zomer 2021.

Reacties