Onduidelijke betalingsverzoeken en slechte bereikbaarheid van BsGW

Foto: CC0

Politieke groepering gob vraagt het College van B&W aandacht voor onduidelijke betalingsverzoeken en de slechte bereikbaarheid van BsGW.

Vanwege het coronavirus heeft BsGW, de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen, die namens 28 Limburgse gemeenten lokale en waterschapsbelastingen int, aan bedrijven en verenigingen een aantal maanden uitstel van betaling verleend. Inmiddels zijn er door BsGW per brief weer betalingsverzoeken verzonden. En die blijken nogal wat vragen op te roepen, met name bij verenigingen.

De betreffende verenigingen hebben voor alle inhoudingen machtigingen afgegeven voor automatische betaling. Uit de brief van BsGW is evenwel niet duidelijk of de vermelde bedragen automatisch worden geïncasseerd of dat verenigingen de nog niet geïnde bedragen zelf dienen over te maken.

Wie telefonisch antwoord wil krijgen op zijn vraag krijgt te horen dat het erg druk is. De wachttijd kan daarbij behoorlijk oplopen. Wie denkt vervolgens zijn vraag via e-mail wil stellen komt erachter dat dit voor verenigingen niet zo eenvoudig is. Een e-mailadres is namelijk niet beschikbaar. Een particulier die via internet met BsGW wil communiceren moet inloggen met DigiD. Een vereniging heeft daarvoor een inlognummer nodig, maar dat moet eerst worden aangevraagd.

Politieke groepering gob constateert naar aanleiding hiervan dat de dienstverlening van BsGW, die namens onder andere de gemeente Sittard-Geleen wordt verricht en dus door de inwoners wordt betaald, duidelijk te wensen overlaat en vraagt het College van B&W of zij bereid is deze kwestie in het overleg met BsGW bespreekbaar te maken en te communiceren hoe BsGW dit denkt op te lossen.

Reacties

Cookieinstellingen