Uitreiking van 8 van de 21 Koninklijke Onderscheidingen in Sittard-Geleen

Foto:

Op 24 april werd bekend dat in Sittard-Geleen aan 21 verdienstelijke inwoners een Koninklijke Onderscheiding was toegekend.

Twee personen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en 19 personen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanwege de coronacrisis was het niet mogelijk om de feestelijke uitreiking van de lintjes op de traditionele manier in de stadsschouwburg te laten plaatsvinden. Nu de coronamaatregelen verder zijn versoepeld heeft burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Geleen besloten om de gedecoreerden op afspraak tijdens een bijzondere gelegenheid aan huis te bezoeken en hen dan de versierselen die bij de onderscheiding horen te overhandigen.

De afgelopen twee dagen bracht burgemeester Verheijen in dit kader een bezoek aan 8 van de 21 met een Koninklijke Onderscheiding bedeelde inwoners. In augustus en september volgen dan de bezoeken aan de andere 13 gedecoreerden.

De volgende personen ontvingen hun Koninklijke Onderscheiding gisteren of eergisteren:

De heer M.L.J. (Maarten) Hinskens (68) uit Geleen

4.Onderscheiding-dhr--Hinskens-150720DSC_1287
De heer Hinskens heeft zich langdurig en al vanaf vrij jonge leeftijd ingezet voor de Scoutinggroep Verkenners Kluis Geleen. Hij heeft zich o.a. ingezet als begeleider van de invalide verkenners in Limburg tijdens weekend- en zomerkampen. De heer Hinskens heeft zich als bestuurslid en later voorzitter ook ingezet voor Streekomroep START. De heer Hinskens is lid van IVN Munstergeleen die ook de Heemtuin onder de hoede heeft. Als actief vrijwilliger verzorgt hij rondleidingen door de Heemtuin en draagt bij aan het onderhoud van de Heemtuin. Daarnaast is de heer Hinskens lid van de Cliëntenraad Zorgcentrum Glana Zuyderland. Hij behartigt de belangen van de verpleeghuiscliënten en de bezoekers van het Senioren Dagcentrum.
De heer Hinskens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer P.J.J.M. (Peter) Kentgens (53) en mevrouw M.J.P. (Margriet) Kentgens-Notermans (52) uit Guttecoven

5.9.Onderscheiding--dhr-en-mw

De heer Kentgens is een van de kartrekkers die CV De Tuurhouters uit Guttecoven nieuw leven hebben ingeblazen. Inmiddels is hij al geruime tijd voorzitter van deze vereniging. Daarnaast is de heer Kentgens concertmeester en lid van de muziekcommissie van Fanfare St. Caecilia Guttecoven.
De heer Kentgens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Kentgens-Notermans is secretaris van Fanfare Concordia in Einighausen. Daarnaast is zij coördinator van de drumband Fanfare Concordia Einighausen. In het verleden heeft zij ook bijgedragen aan de opleiding van het majorettekorps behorende bij de drumband.
Mevrouw Kentgens-Notermans is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer W.H.H. (Wim) Kuipers (77) uit Munstergeleen

10.Onderscheiding-dhr-Kuipers--150720_DSC8670

De heer Kuipers is penningmeester bij de Auwt Prinse in Munstergeleen. De Auwt Prinse zijn initiatiefnemer van de zogenaamde Boetezitting in Munstergeleen. Daarnaast is de heer Kuipers vrijwilliger bij de parochie St. Pancratius in Munstergeleen, waarbij hij met name behulpzaam is bij activiteiten die georganiseerd worden ter ere van de Heilige Pater Karel. Tevens verzorgt hij het onderhoud van de Lourdesgrot in Abshoven. In het verleden is de heer Kuipers geruime tijd bestuurslid geweest van Fanfare Juliana uit Munstergeleen en heeft hij als penningmeester zitting gehad in het optochtcomité van VV De Haverbüle Munstergeleen.
De heer Kuipers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer R.J. (Ronald) Otten (60) uit Geleen

13.Onderscheiding-dhr-Otten--150720DSC_1344

De heer Otten is voorzitter van Oranjevereniging Geleen. Daarnaast is de heer Otten voorzitter van het Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis. Vanuit het Wijkplatform verricht hij eveneens activiteiten op het gebied van buurtpreventie. Daarnaast is de heer Otten Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand (BABS). In het verleden is de heer Otten lid geweest van het dagelijks bestuur Scoutinggroep Verkenners Kluis Geleen. In diezelfde periode is hij coach geweest bij hockeyclub HC Scoop.
De heer Otten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.H.J.G. (Jack) Voots (61) uit Munstergeleen

18.Onderscheiding-dhr--Voots-150720DSC_1375

De heer Voots is voorzitter van het Wijkplatform Munstergeleen. Daarnaast zet hij zich in voor de parochie St. Pancratius Munstergeleen en is nauw betrokken bij de organisatie van het jaarlijks feest voor de heilige Pater Karel. Tevens is de heer Voots voorzitter van de Auwt Prinse in Munstergeleen. Dit gezelschap is initiatiefnemer van de zogenaamde Boetezitting in Munstergeleen. In het verleden heeft de heer Voots zich als secretaris ingezet voor de Scouting, District Sittard-Geleen en later bij de regio Westelijke Mijnstreek.
De heer Voots is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer M.M. (Math) Weijzen (80) uit Guttecoven

20.Onderscheiding--dhr-Weijzen-160720DSC_1551

De heer Weijzen is jarenlang bestuurslid geweest van Fanfare St. Caecilia Guttecoven. Na zijn bestuurslidmaatschap is hij zich blijven inzetten voor de fanfare door middel van een door hem geïnitieerde oud-ijzeractie en draagt hij zorg voor het onderhoud van de instrumenten. Daarnaast is de heer Weijzen een van de initiatiefnemers van buurtvereniging De Beukeboum. Hij zet zich in bij alle activiteiten van de buurtvereniging met bijbehorende muziekkapel en zorgt voor de technische ondersteuning.
De heer Weijzen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer W.J.M.C. (Wim) Zonnenberg (72) uit Munstergeleen

21.Onderscheiding-dhr-Zonnenberg--150720DSC_1204

De heer Zonnenberg is vrijwilliger bij steunorganisaties voor gedetineerden ‘Exodus’ en ‘Gevangenzorg Nederland’. Hij is actief als bezoekvrijwilliger voor gedetineerden die weinig of geen bezoek ontvangen. Daarnaast is de heer Zonnenberg bestuurslid en vicevoorzitter van de Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek. Deze stichting biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Tevens is hij voorzitter van Stichting Steunfonds ten behoeve van licht verstandelijk beperkte jeugdigen. In het verleden is de heer Zonnenberg bestuurslid geweest en lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Anna Heel (thans onderdeel van Koraal). Deze organisatie biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders.
Tevens is de heer Zonnenberg vrijwilliger en bestuurslid van de Golf & Countryclub Hoenshuis. In het verleden is hij vice-voorzitter en voorzitter geweest van Mannenkoor Si-Tard. Ook bij diverse sportverenigingen heeft de heer Zonnenberg in het verleden bestuurlijke functies vervuld.
De heer Zonnenberg is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Reacties