Werkzaamheden afgerond: Holtum-Noordweg klaar voor de toekomst

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Bedrijventerrein Holtum-Noord wordt krijgt dagelijks zeer veel vrachtverkeer te verwerken.

Afgelopen maanden grondig is er ‘constructief’ onderhoud uitgevoerd aan de wegen op het terrein.

Daarmee is een goede verkeersdoorstroming op de Holtum-Noordweg gewaarborgd, het bedrijventerrein Holtum-Noord toekomstbestendig gemaakt en kan het bedrijventerrein nog beter bijdragen aan de economische bedrijvigheid in de regio.

Reacties