Vragen raadsfractie GroenLinks over ammoniumnitraat op Chemelot

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Op 4 augustus ontplofte in de haven van Beiroet 2750 ton ammoniumnitraat. Daarbij vielen meer dan 130 doden, ruim 5000 gewonden en worden nog tal van mensen vermist. Verder is de materiële schade enorm.

Amoniumnitraat zit onder meer in bepaalde soorten kunstmest en kan onder bepaalde omstandigheden ontploffen. De chemische stof wordt ook gebruikt voor het maken van explosieven.

Dagblad De Limburger berichtte dat er bij OCI Nitrogen in Geleen ook ammoniumnitraat wordt verwerkt. De catastrofe in Beiroet en de in het bericht in De Limburger geopperde zorgen zijn voor de fractie van GroenLinks aanleiding om het College van B&W een aantal vragen te stellen.

De fractie wil weten of het College op de hoogte is van het aangehaalde persbericht in Dagblad De Limburger van 5 augustus 2020 en vraagt het College om het bericht van commentaar te voorzien en de feitelijke juistheid ervan aan te geven. Ook wordt het College gevraagd om aan te geven op welke locatie(s) en in welke hoeveelheden binnen onze gemeentegrenzen ammoniumnitraat wordt opgeslagen en/of verwerkt en wat daarbij de ter plekke te onderkennen veiligheidsrisico’s van opslag en verwerking zijn en welke vergunningen daarvoor zijn afgegeven. Verder wordt gevraagd wanneer de laatste risico-inventarisatie werd uitgevoerd en wat waren daarbij de bevindingen waren. En tenslotte vraagt de fractie of de ramp in Beiroet voor het College van B&W aanleiding is voor nader onderzoek naar de veiligheidsrisico’s binnen onze gemeentegrenzen.

Reacties