Bruine pluim afgelopen 2 maanden regelmatig zichtbaar boven Chemelot

Chemelot
Foto: © Jean Jacques Spuisers

De afgelopen maanden heeft Chemelot regelmatig melding gemaakt van de zichtbaarheid van een bruine pluim boven het Chemelot complex.

Sinds 4 juni werd op Chemelot.nl 15 keer gemeld dat er vanwege een geplande onderhoudsstop, een storing of het heropstarten van een fabriek korte of langere tijd mogelijk een bruine pluim boven het complex zichtbaar zou zijn. Het gaat daarbij meestal om een van de drie fabrieken waar salpeterzuur of de fabriek waar caprolactam wordt gemaakt. Salpeterzuur is een grondstof voor kunstmest, caprolactam is een grondstof voor de productie van nylon.

Volgens Chemelot is de uitstoot onvermijdbaar. Tijdens de normale bedrijfsvoering wordt deze pluim voorkomen door een denox-installatie, die stikstofoxiden, die de bruine pluim veroorzaken, omzet naar water en stikstof. Bij het opstarten moet deze installatie op temperatuur komen om naar behoren te kunnen functioneren. Zolang dat niet het geval is zal de bruine pluim dan ook zichtbaar zijn. De pluim wordt op grote hoogte uitgestoten en opgenomen in de lucht.

Reacties