Limburg Eaters streeft naar deelname aan BeNeLeague 2020-2021

Foto: Santeri Viinamäki [CC BY-SA 4.] via Wikimedia

Met het toenemen van het aantal coronabesmettingen neemt de onzekerheid toe over het moment waarop de nieuwe ijshockeycompetitie mag en kan starten.

Vooralsnog is de start van de BeNeLeague, de competitie waarin de beste clubs van Nederland en België uitkomen, uitgesteld tot 1 december. Daartoe is besloten tijdens een vergadering van de clubs met het bestuur van de BeNeLeague.

Ook de start van de Nederlandse bekercompetitie is uitgesteld. Er zijn nog geen nieuwe data bekend waarop de bekerwedstrijden gehouden zullen worden.

Reden voor het uitstel is het pakket maatregelen dat clubs moeten treffen vanwege het nog immer rondwarende SARS-Covid-2 virus dat COVID-19 veroorzaakt. Clubs hebben meer tijd nodig om uit te zoeken of het met alle maatregelen nog wel haalbaar is om al dan niet met publiek de competitie in te gaan. Behalve dat de gezondheid van spelers en toeschouwers voorop staan moeten clubs ten gevolge van de maatregelen natuurlijk niet financieel het schip in gaan.

Clubs moeten voor 15 september laten weten of zij deelnemen aan het nieuwe BeNeLeague-seizoen.

Er is dus nog veel onzekerheid. Het bestuur van Eaters laat evenwel weten – ondanks de latere start – voornemens te zijn om deel te nemen aan de hoogste ijshockeycompetitie en alles in het werk te stellen om dat mogelijk te maken.

Reacties