Bekendmakingen d.d. 07-10-2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0365, Voorstad 2, 6131 CR Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0414, Steenweg 81, 6131 BD Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0352, Groenstraat 95-97 , 6162 EN Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0439, 3 inritten t.b.v. 6 parkeerplaatsen + stallingsgarage t.b.v. de 56 appartementen aan de Geallieerdenstraat-Eisenhowerstraat te Sittard met huisnummers 1 t/m 57, 6135 BV Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0471, Weidom 15, 6137 TA Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0462, Verloren van Themaatweg 9, 6121 RG Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0467, Eindstraat 6, 6166 EK Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om19.0507, Provinciale weg 10, 6141 AB te Limbricht (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om20.0246, Provincialeweg 12, 6141 AB te Limbricht (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0458, Pastoor Janssenstraat 8 A, 6141 AN Limbricht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0465, Frankenlaan 15, 6135 HN Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om20.0246, Provincialeweg 12, 6141 AB te Limbricht (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0278, Nusterweg 98, 6136 KV te Sittard (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0274, Industriestraat 2 c, 6135 KH Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0454, Limbrichterstraat 17, 6131 EA Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0158, Bovenstraat 1A tot en met 1F, 6141 CC Limbricht (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0158, Bovenstraat 1A tot en met 1F, 6141 CC Limbricht (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0422, Rijksweg Zuid 55, 6131 AM Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0389, Markt 27, 6131 EL SITTARD (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend (van rechtswege); dossiernummer Om20.0378, Hondsbroek 36, 6121 XC te Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 21. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Drank- en Horecawetvergunning, Hotel Merici Sittard, dossiernummer OV20.0308, Oude Markt 25, 6131 EN Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 22. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning inclusief terras, Hotel Merici Sittard, dossiernummer OV20.0308, Oude Markt 25, 6131 EN Sittard
  exploitatievergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 23. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0347, Windraak 29, 6153 AC Windraak (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om20.0335, Tudderenderweg 307 A 24, 6137 LA Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0382, Milaanstraat 120, 6135 LH Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0397, Bradleystraat 22, 6135 CW Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Definitief Verkeersbesluit Inrichten gehandicaptenparkeerplaats – Van Goudoeverstraat Geleen
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2020-10-07
 28. Provincie Limburg, ontwerpbesluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Heuvelsweg 8 te Grevenbicht, zaaknummer 2018-205297
  overig – Limburg – 2020-10-06
 29. Provincie Limburg, ontwerp omgevingsvergunning Consortium Grensmaas B.V., Grensmaascluster Nattenhoven-Grevenbicht-Koeweide-Visserweert (NGKV) gelegen aan de Parallelweg ong. te Born, gemeente Sittard-Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-10-06
 30. Besluit openstellen elektronische weg indienen bezwaarschriften
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-10-06
 31. Besluit herinrichtingsplan zaterdagmarkt boventerrein centrum Geleen
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-10-02
 32. Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Limburg- Noord 30 september 2020
  verordeningen en reglementen – Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord – 2020-10-02

Reacties