Raadsvergadering 11 en 12 november 2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Aanstaande woensdag 11 en donderdag 12 november vergadert de gemeenteraad digitaal, onder meer over de begroting.

De vergadering is online live door iedereen te volgen.

Agenda raadsvergadering 11 november 2020

 • 18:30-18:45 uur: Opening en mededelingen, vaststellen van de agenda, benoeming burgerleden VVD, notulen, ingekomen stukken
 • 18:45-19:30 uur: Actieprogramma vrijetijdseconomie
 • 19:30-21:00 uur: 1e termijn fracties 3e programmarapportage, programmabegroting 2021, tarieven en belastingen 2021
 • 21:00-21:30 uur: Schorsing
 • 21:30-22:45 uur: 1e termijn beantwoording door college
 • Schorsing vergadering tot donderdag 12 november 2020

Hervatting raadsvergadering 12 november

 • 14:00 uur- 16:40 uur: 2e termijn fracties en beantwoording college 3e programmarapportage, programmabegroting 2021, tarieven en belastingen 2021
 • Schorsing vergadering
 • 19:00 uur: Heropening vergadering
 • 19:00 uur: Stemming over de amendementen, stemverklaringen en besluitvorming derde programmarapportage, programmabegroting 2021 en tarieven en belastingen 2021, stemming over moties
 • 21:00 uur: Motie vreemd aan de orde van de dag raadsbreed verschraling SEH Zuyderland
 • 21:30 uur: Motie vreemd aan de orde van de dag GroenLinks inzake oplaten ballonnen

Alle agendapunten en stukken van woensdag 11 november en donderdag 12 november kunt u raadplegen in Ibabs op de gemeentelijke website.

Vergadering live volgen

De vergadering kunt u in beeld en geluid live volgen via sittardgeleen.raadsinformatie.nl.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via e-mail stellen aan [email protected].

Reacties