Sinds 3 november 43.621 nieuwe positieve coronatesten gemeld

Foto: CC0 Pete Linforth via Pixabay

Afgelopen week zijn er 43.621 (een week eerder 64.087) nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19.

Er zijn in de afgelopen week 1520 (een week eerder 1966) patiënten door de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). De IC’s namen de afgelopen week 275 zieken op, 46 minder dan een week eerder. De afgelopen week zijn 565 (een week eerder 435) laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld.

In week 45 werd van 243.341 geteste personen de uitslag bekend: 35.349 testten positief op COVID-19. Een week eerder waren van de 293.876 ontvangen uitslagen er 48.728 positief. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is van week 44 op week 45 afgenomen van 16,6% naar 14,5%.

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. Omdat het de kans groot is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. De aantallen van de voorgaande en de huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Reacties