Mogelijk aanpassing Winkeltijdenverordening Sittard-Geleen

koopzondag in Sittard, december 2019
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Mogelijk komt er vanaf begin volgend jaar een nieuwe Winkeltijdenverordening met een algehele vrijstelling voor koopzondagen en feestdagen.

Dat meldt het College van B&W. Winkels in Sittard-Geleen mogen dan elke zondag open zijn, behalve op Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Hemelvaartsdag en Eerste Kerstdag. En op 4 mei en Goede Vrijdag moeten winkels sluiten na 19:00 uur.

Momenteel bekijkt de Gemeente of er bezwaren zijn tegen zo’n algehele vrijstelling. Als die er niet zijn wordt het voorstel om de Winkeltijdenverordening aan te passen in februari 2021 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Reacties