Sinds 10 november 37.706 nieuwe positieve coronatesten gemeld

Foto: CC0 Pete Linforth via Pixabay

Afgelopen week zijn er 37.706 (een week eerder 43.621) nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19.

Er zijn in de afgelopen week 1496 (een week eerder 1520) patiënten door de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). De IC’s namen de afgelopen week 224 zieken op, 51 minder dan een week eerder. De afgelopen week zijn 479 (een week eerder 565) laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld.

In week 46 werd van 226.083 geteste personen de uitslag bekend: 31.219 testten positief op COVID-19. Een week eerder waren van de 244.019 ontvangen uitslagen er 35.492 positief. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is van week 45 op week 46 afgenomen van 14,5% naar 13,8%.

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. Omdat het de kans groot is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. De aantallen van de voorgaande en de huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Reacties