Informatieavond over windenergie bij Energie Coöperatie Sittard-Geleen

Foto: CC0 via Pixabay

Energie Coöperatie Sittard-Geleen (ECSG) is een coöperatieve vereniging van burgers met als werkgebied de kernen Sittard, Geleen, Born en omliggende dorpen.

De leden houden zich bezig met energiebesparing en het opwekken van duurzame, schone energie. ECSG wil samen met u windenergie realiseren in onze gemeente.

Om de omslag naar duurzame energie te maken zal er de komende jaren overal in Nederland aan wind- en zonne-energie gewerkt worden. “Wij vinden het belangrijk om ons windproject in goed overleg met de omgeving en met respect voor mens en natuur uit te voeren. Wij denken dat het beter kan dan tot nu toe in Holtum-Noord is gebeurd. Bovendien vloeien de opbrengsten niet weg naar een groot commercieel bedrijf, maar naar de leden van onze energiecoöperatie en naar de directe omgeving en omwonenden,” aldus ECSG.

Voor het bouwen van één of meer windmolens werkt ECSG samen met de coöperatie Zuidenwind (zie www.zuidenwind.org), die al meerdere windmolenparken in Limburg gerealiseerd heeft. Zij ondersteunen ECSG met hun ervaring en expertise om dit initiatief een succes te laten worden. En dit alles uiteraard in goed overleg met het gemeentebestuur en de gemeenteraad.

Uitnodiging digitale informatieavond

ECSG nodigt mensen die interesse hebben om samen met ECSG één of meer windmolens te realiseren, of er meer over willen weten, uit voor het bijwonen van een informatieavond via internet. Die wordt gehouden op woensdag 16 december om 20:00 uur.

Deelname aan de informatieavond is geheel vrijblijvend. U kunt zich daarvoor via e-mail aanmelden of via het contactformulier op de website. U ontvangt dan een e-mail met inloggegevens voor de online informatieavond.

Tijdens de informatieavond legt ECSG uit hoe een windmolen tot stand komt van planning tot inbedrijfname en welke rol de coöperatie, haar leden en omwonenden hierin hebben. Ook schetst ECGS hoe dit voor de leden en de coöperatie financieel voordeel kan opleveren. Uiteraard is er gelegenheid tot vragen stellen.

Lidmaatschap

Voor een bedrag van 15 euro per jaar bent u lid. U kunt als lid meepraten, meebeslissen en meewerken aan onder andere de ontwikkeling van windenergie in Sittard-Geleen. Als lid van ECSG kunt u ook ondernemen in duurzame energie. Dat doet u door participaties te kopen van de coöperatie, maar een verplichting is dit zeker niet. ECSG investeert dit geld in duurzame energieprojecten. Het eerste project waarmee ECSG wil starten is een windmolenpark in Sittard-Geleen. ECSG: “Los van het feit dat uw geld dan een beter rendement krijgt dan op de spaarrekening, doet U daadwerkelijk mee aan het bouwen aan een beter milieu, voor uw toekomst en die van uw (klein-)kinderen. Grote en kleine bedragen zijn mogelijk. Dit is een kans die u niet voorbij mag laten gaan. De risico’s van uw investering worden tot een minimum beperkt. Zuidenwind heeft hier de nodige, ook juridisch onderbouwde, ervaring mee.”

Reacties

Cookieinstellingen