GroenLinks wil inwoners gemeente meer aan het sporten krijgen

In de onlangs verschenen jongste uitgave van de Atlas voor Gemeenten is het thema sport uitgelicht.

Op de ranglijst van de 50 grootste gemeenten van het land bezet Sittard-Geleen slechts plek 41. Naar aanleiding hiervan stelt de gemeenteraadsfractie van GroenLinks een aantal vragen aan het College van B&W.

Voor een gemeente waar zo hoog is ingezet op sport door middel van investeringen in voorzieningen en accommodaties is deze plaats op de lijst wat GroenLinks betreft een ongewild resultaat. De fractie vraagt het College of dit niet beter zou moeten.

Een duidelijke conclusie uit de analyse is dat sportaanbod niet per sé leidt tot meer sportdeelname. Aangezien de gemeenten het overgrote merendeel van de publieke uitgaven voor hun rekening nemen is het afzonderlijke beleid terug te zien in de grote verschillen die er zijn tussen de gemeenten. Uit de analyse van Atlas voor Gemeenten wordt duidelijk dat de gemeenten die het hoogst scoren niet per definitie de beste faciliteiten aanbieden, maar veeleer de sport toegankelijk weten te maken. Zo blijkt dat dure sportfaciliteiten aanbieden voor mensen met een smalle beurs weinig soelaas biedt.

De fractie vraagt het College wat de visie en de uitgangspunten zijn ten aanzien van aanmoediging tot sporten in Sittard-Geleen. Wat doet de gemeente om mensen aan het sporten krijgen?

De helft van de Nederlandse bevolking zit teveel stil. “Een obesitasepidemie loopt zij aan zij met de coronapandemie,” zegt GroenLinks. Er is veel te zeggen voor de versterking die we via sport kunnen brengen in onze immuniteit en onze gezondheid in het algemeen. Sport ligt aan de basis van een goede gezondheid. Aangezien de levensverwachting in onze gemeente in verhouding tot veel andere gemeenten in Nederland al lager ligt lijkt de nood nog hoger om hier verandering in aan te brengen, zo stelt GroenLinks. De fractie vraagt het College om te kijken naar voorbeelden zoals Amersfoort, dé sportstad van Nederland, om te zien hoe men daar te werk gaat.

Tenslotte wil de fractie weten of het college in kaart kan brengen hoe toegankelijk sport is voor de inwoners van Sittard-Geleen: wat is het aanbod en hoe sluit dit aan op de financiële mogelijkheden van alle inwonersgroepen.

Reacties