Afgelopen week 49.398 nieuwe coronabesmettingen geteld

Foto: CC0 Pete Linforth via Pixabay

Afgelopen week zijn er 49.398 (een week eerder 56.440) nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19.

Dat is ten opzichte van vorige week een afname van ruim 12 procent.

Er zijn in de afgelopen week 1503 (een week eerder 1838) patiënten door de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). De IC’s namen de afgelopen week 297 zieken op, 40 minder dan een week eerder. De afgelopen week zijn 743 (een week eerder 621) laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld.

In week 1 werd van 324.105 geteste personen de uitslag bekend: 41.600 testten positief op COVID-19. Een week eerder waren van de 349.708 ontvangen uitslagen er 47.784 positief. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is van week 53 op week 1 licht gedaald van 13,7% naar 12,8%.

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. Omdat het de kans groot is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. De aantallen van de voorgaande en de huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Reacties