Bekendmakingen d.d. 13-01-2021

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Hieronder vindt u een wekelijks overzicht van links naar officiële bekendmakingen betreffende de Gemeente Sittard-Geleen.

De links werden overgenomen van overheid.nl. Daar vindt u altijd de meest recente bekendmakingen.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0535, Rijksweg Zuid 83, 6131AM Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0658, Gouveneur Ruijs de Beerenbroucklaan 32, 6123 AC Holtum
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0675, Luikerstraat 4, 6121KK Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0652, Rosmolenstraat 2, 6131HX Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0686, Markt 31, 6131 EL Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0661, Wielewaalstraat 1, 6135EN Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0671, Prof. Mentenlaan 32, 6141LR Limbricht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0561, Industriestraat 10 B, 6135KH Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB20.0065, Industriestraat 15, 6135 KE Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0659, Romeinenstraat 2, 6132 GN Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0004, Heistraat 23, 6142 AH Einighausen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0003, Endepolsstraat 5, 6164 JD Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0657, parkeerplaats nabij Jan willenstraat 1, 6166 AX Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0525, Jodenstraat 10, 6166CH Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0568, Pastoor van Kanstraat 5, 6143AH Guttecoven (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0477, Spaans Neerbeek 52, 6164CJ Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0511, Heuvelsweg 10, 6127 CE Grevenbicht (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0333, Tudderenderweg 127, 6137CC Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0632, Mgr. Claessensstraat 46, 6134AL Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0603, Dalstraat 28, 6141AR Limbricht (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0523, Brugstraat 19, 6121 RR Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0643, Bradleystraat 25, 6135CV Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 23. Gemeente Sittard-Geleen – Definitief Verkeersbesluit Opheffen zebrapaden –
  Door sluiting van een basisschool zijn zebrapaden overbodig geworden.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Definitief Verkeersbesluit Uitbreiden parkeerverbod – Pancratiusstraat Munstergeleen
  Tegenover inritten komt er een parkeerverbod.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Definitief Verkeersbesluit Instellen parkeerverbod – Hofkamp in Geleen
  Er wordt een parkeerverbod met een lengte van circa 9 meter ingesteld.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Definitief Verkeersbesluit Verplaatsen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen – Vrangendael Sittard
  Twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen bij de ingang van de begraafplaats worden enkele meters opgeschoven.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2021-01-13
 27. Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting Terreinen/Wegen/Kolommenbanen, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2021-01-12
 28. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2021-01-12
 29. Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2021-01-12
 30. Bekendmaking van het besluit om aan een aangifte van hervestiging ingevolge de wet BRP geen gevolg te geven
  overig – Sittard-Geleen – 2021-01-12
 31. Bekendmaking van het besluit om aan een aangifte van adreswijziging ingevolge de wet BRP geen gevolg te geven
  overig – Sittard-Geleen – 2021-01-12
 32. Legesverordening Limburg 2021
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2021-01-12
 33. Grondwaterheffingsverordening Limburg 2021
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2021-01-11
 34. Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Norbertijnenstraat-Pastoor Vonckenstraat, Geleen, BUS 2020-239
  overig – Limburg – 2021-01-07
 35. Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, locatie Oranjelaan 80 t/m 176 (alleen even nummers) te Geleen, zaaknummer 2020-203970
  overig – Limburg – 2021-01-07
 36. Kennisgeving inzake vaststelling inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’, verlening omgevingsvergunning Wabo, vergunning Wet natuurbescherming Natura 2000-gebieden, watervergunning Waterwet en vaststelling besluit hogere waarden industrielawaai Wet geluidhinder ten behoeve van uitbreiding VDL Nedcar en infrastructurele aanpassingen
  Lozen bedrijfsafvalwater VDL Nedcar via WBL-leiding op RWZI Susteren
  omgevingsvergunning – Waterschap Limburg – 2021-01-07

Reacties