Ton Raven stopt als wethouder en wordt lid Eerste Kamer

Foto: SGN/Gemeente Sittard-Geleen

Wethouder Ton Raven (Stadspartij) heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen vandaag (woensdag 13 januari) geïnformeerd over zijn besluit om af te treden per dinsdag 19 januari.

Met ingang van die datum treedt hij toe tot de Eerste Kamer der Staten-Generaal als vertegenwoordiger van OSF, de Onafhankelijke Senaatsfractie. Wethouder Raven is bijna een jaar geleden benoemd tot wethouder in Sittard-Geleen met Bedrijfsvoering, Financiën, Euregionaal beleid, sport en mobiliteitsbeleid in zijn portefeuille.

De OSF is een platform van lokale en regionale partijen in Nederland en heeft sinds 1999 een zetel in de Eerste Kamer. Deze zetel wordt sinds 2019 ingevuld door Gerben Gerbrandy. Die kondigde in december jl. aan te stoppen met zijn werkzaamheden. Als nummer 2 op de verkiezingslijst is Ton Raven zijn eerst aangewezen opvolger.

In zijn brief aan de raad laat Raven weten het besluit om de zetel in de Eerste Kamer te aanvaarden en de functie van wethouder in Sittard-Geleen neer te leggen na ampel beraad en overleg met collega’s, coalitiegenoten en de Stadspartij te hebben genomen. Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een parttime functie, maar is niet te combineren met het wethouderschap omdat zowel het College van B&W als de Eerste Kamer de dinsdag als vaste vergaderdag hebben.

Raven laat in zijn brief verder weten zich namens de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) te gaan inzetten voor de belangen van gemeenten en provincies in Nederland. Deze worden geconfronteerd met bezuiniging op bezuiniging, waardoor lokale bestuurders vrijwel niet meer in staat zijn basisvoorzieningen zoals bibliotheken, welzijns-, zorg- en sportvoorzieningen in stand te houden.

“De lokale partijen in Nederland bezetten zo’n 33% van alle raadszetels in Nederland. Het platform van de OSF vertegenwoordigt daarmee de grootste lokale politieke stroming in Nederland en zal de stem van de onafhankelijke politieke partijen in de Eerste Kamer laten doorklinken,” aldus Raven, die het als een eer ziet dat hij voor de OSF aan de slag mag gaan.

Of en hoe de vrijkomende wethouderszetel zal worden ingevuld is op dit moment nog niet bekend.

Reacties