Raadsvergadering Sittard-Geleen op 28 januari 2021

Foto: CC0 Public Domain via Pixabay

Donderdag 28 januari vergadert de gemeenteraad digitaal. Er is geen publiek toegestaan bij de vergaderingen.

De vergadering is donderdagavond vanaf 18:30 uur live te volgen bij Bie Ós Mijn Streekomroep of via internet.

Agenda raadsvergadering donderdag 28 januari 2021

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Afscheid raadslid Lebens
 4. Benoeming nieuw raadslid
 5. Benoeming nieuw burgerlid
 6. Notulen Rondes en Raad 15 en 16 december 2020
 7. Lijst ingekomen stukken
 8. Benoeming leden referendumcommissie
 9. Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021
 10. Beleidsregel Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021
 11. Raadsvoorstel Uitgangspuntennota omgevingsplandeel Chemelot
 12. Motie vreemd aan de orde van de dag red het Sterrebos
 13. Sluiting

Alle agendapunten en stukken kunt u raadplegen in Ibabs op de gemeentelijke website.

Eventuele vragen kunt u via e-mail stellen aan [email protected].

Reacties