Vragen raadsfractie D66 over informatievoorziening COVID-19

Foto: CC0

De gemeenteraadsfractie van D66 heeft schriftelijk vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening betreffende COVID-19.

Dat gebeurt naar aanleiding van de door Zuyderland Medisch Centrum geuite ergernis over vervelende telefoontjes van derden die ziekenhuismedewerkers vragen stellen over de bezettingsgraad van de IC en die de ernst van de situatie rond COVID-19 in twijfel trekken.

Volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur van Zuyderland “is de maat vol”. De telefoontjes die het personeel ontvangt veroorzaken de nodige ergernis en overlast doordat zorgbehoevende patiënten hierdoor in de wacht worden gezet en de druk op de zorg momenteel al buitengewoon hoog is.

De D66-fractie stelt dat dit soort overlast voor een groot deel voortkomt uit bewuste dan wel onbewuste verspreiding van zogenaamd nepnieuws, berichten waarvan de inhoud niet gebaseerd is op feiten. “Onze fractie vermoedt dat niet alleen het Zuyderland MC hiermee geconfronteerd wordt, maar dat ook andere instellingen, bedrijven en/of personen last hebben van personen die de ernst van de situatie niet goed inschatten. Wellicht hebben medewerkers en bestuurders van de gemeente hier ook last van. Volgens D66 wordt het verspreiden en delen van ‘nepnieuws’ mede veroorzaakt door onvoldoende bewustzijn van de ernst van de huidige pandemie en/of ontoereikende communicatie, waardoor de correcte informatie niet of in onvoldoende mate terechtkomt bij de personen en of instanties waarvoor deze bedoeld is.”

Op basis hiervan heeft de raadsfractie van D66 een aantal vragen ingediend bij het College van B&W. Zo wil men onder meer weten of naast het Zuyderland Medisch Centrum ook andere instellingen, bedrijven en/of personen in de gemeente Sittard-Geleen worden geconfronteerd met soortgelijke overlast.

Tevens wil men weten welke inspanningen het College van B&W tot nu toe heeft geleverd om ervoor te zorgen dat de inwoners van Sittard-Geleen op een juiste, op feiten gebaseerde wijze worden geïnformeerd over de ernst en de gevolgen van de COVID-19 pandemie en wat het College tot nu toe heeft gedaan en aanvullend nog kan doen om de verspreiding van desinformatie aangaande COVID-19 en de daarmee gepaard gaande overlast te beperken.

Reacties

Cookieinstellingen