‘Hypotheekomzet naar record door over- en bijsluiters’

Foto: CC0 Rudy and Peter Skitterians via Pixabay

De hypotheekmarkt heeft in 2020 nieuwe records in de boeken gezet. Volgens consultancybureau IG&H jaagde een sterke toename van over- en bijsluiters de omzet in de markt vorig jaar naar het recordniveau van 155 miljard euro.

“De sterke groei van 26 procent in hypotheekomzet dat jaar ten opzichte van 2019 komt met name door recordcijfers voor over- en bijsluiters. Daarnaast steeg ook de aankoopmarkt in zowel aantallen als omzet”, aldus Joppe Smit van IG&H. In totaal werden vorig jaar 425.000 hypotheken verstrekt.

Een verdere stijging van de gemiddelde hypotheeksom droeg bij aan de omzetstijging. Over heel 2020 komt de gemiddelde hypotheeksom uit op 343.000 euro, een stijging van 5,1 procent ten opzichte van 2019. Wel zwakt de jaarlijkse groei van de gemiddelde hypotheeksom nu voor het vierde jaar op rij af.

In 2020 klom het aantal hypotheken onder over- en bijsluiters met 47 procent en hun hypotheekomzet met 50 procent. Hiermee kwamen zij uit op 187.000 hypotheken met een hypotheekomzet van ruim 60 miljard euro in 2020. De lage hypotheekrentes spelen hierin een belangrijke rol. “In het tweede kwartaal van 2020 werden massaal hypotheken overgesloten (en bijgesloten voor verbouwingen), omdat mensen dachten dat de rentes gingen stijgen als gevolg van corona. Uiteindelijk zijn de hypotheekrentes juist nog verder gedaald”, stelt Smit.

De positie van starters op de woningmarkt blijft uiterst lastig. In het slotkwartaal van 2020 nam het aantal hypotheken dat aan nieuwkomers werd verstrekt op jaarbasis met 13 procent af tot 120.000. Dat betekende op kwartaalbasis een daling van ruim een kwart. Mogelijk hebben starters de aankoop van hun huis uitgesteld tot in het nieuwe jaar om zo te profiteren van gunstige regels voor de overdrachtsbelasting, aldus Smit.

Verder merkt IG&H op dat het aandeel van banken op de hypotheekmarkt weer toenam. Het totale marktaandeel van banken steeg in het slotkwartaal van 2020 met 5 procentpunt naar bijna 57 procent. Eerder dat jaar leverden banken nog aan marktaandeel in.

Reacties

Cookieinstellingen