In januari werden uitzonderlijk weinig faillissementen uitgesproken

Foto: CC0 via Pixabay

Rechtbanken hebben in januari 215 faillissementen uitgesproken. Dit zijn er 42 minder dan een maand eerder.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn het er 154 minder. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Het aantal faillissementen blijft daarmee uitzonderlijk laag in vergelijking met voorgaande jaren.

Vorige maand gingen 155 rechtspersonen (bedrijven/organisaties) en 60 natuurlijke personen (individuen) failliet. Met de coronacrisis in het achterhoofd is het lage aantal faillissementen opvallend te noemen. In 2020 ging het om ongeveer 3900 faillissementen*, terwijl er in 2019 nog 4776 werden uitgesproken.

Een stijging van het aantal faillissementen in deze voor veel mensen en ondernemingen financieel zware tijden lijkt aannemelijk, maar het tegendeel is op dit moment het geval. De oorzaak het lage aantal faillissementen is niet onderzocht en het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Wel valt op dat er op dit moment relatief weinig partijen het faillissement van een schuldenaar aanvragen.

Het aantal faillissementsrekesten is de afgelopen periode opvallend laag. Bovendien is in de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak (onder 2.3) aangegeven dat de rechter bij de inhoudelijke beoordeling van een faillissementsaanvraag naar alle relevante omstandigheden zal kijken, waaronder ook de coronacrisis en de daarmee samenhangende (economische) situatie. Dit leidt er toe dat ondernemingen die in de kern gezond zijn, niet snel door de rechter failliet zullen worden verklaard. Mogelijk spelen ook de steunmaatregelen van de overheid een rol bij de daling.

Reacties

Cookieinstellingen