IVN Born Land van Swentibold: Sterrebos niet vroegtijdig kappen

Foto: beeldcitaat google

IVN Born Land van Swentibold roept Provinciale Staten, raadsleden van Sittard-Geleen, bestuurders, politici en inwoners van
Limburg op om te voorkomen dat het Sterrebos prematuur wordt gekapt.

Het Sterrebos is een eeuwenoud bos bij VDL Nedcar, dat op de nominatie staat om gekapt te worden vanwege een mogelijke uitbreiding van autobouwer VDL Nedcar. Eerder klom de raadsfractie van GroenLinks al in de pen, omdat ervoor wordt gevreesd dat het bos mogelijk onnodig plaats moet maken voor een uitbreiding die er – net zo mogelijk – straks niet komt.

BMW, de enige opdrachtgever van VDL Nedcar, heeft aangegeven vanaf 2023 geen auto’s meer in Born te laten bouwen. VDL Nedcar is al enkele jaren actief op zoek naar nieuwe opdrachtgevers. Als die worden gevonden is het wellicht nodig om de fabriek uit te breiden.

IVN Born Land van Swentibold heeft voorafgaand aan de goedkeuring van de uitbreidingsplannen door de provincie en gemeente haar zienswijze bij de provincie kenbaar gemaakt. IVN Born Land van Swentibold stelt zich op het standpunt dat het bos met een bijzonder rijke flora en fauna beslist niet zonder dringende noodzaak gekapt mag worden.

“Tijdens de verschillende informatiebijeenkomsten die in 2019 en 2020 over de uitbreiding van VDL-NedCar werden gehouden is de aanwezigen steeds verteld dat het bos pas grotendeels gekapt zou worden als er zekerheid van nieuwe klanten was. Helaas blijkt dat vlak voor de publicatie van de vergunningsaanvraag deze toezegging bewust niet is opgenomen in het Provinciaal Inpassingen Plan (PIP). In feite zijn de aanwezigen dus, kennelijk willens en wetens, voor de gek gehouden!”, zo stelt IVN in een brief aan de gemeenteraad van Sittard-Geleen.

Voor de grote, miljoenen kostende aanpassingen van de openbare wegen rond het fabrieksterrein, zoals voorzien in het Provinciaal Inpassings Plan, is in 2022 (naar verwachting in oktober) een go-no go moment ingebouwd. Wat betreft de voorgenomen kap van het Sterrebos dient er ook een dergelijk go-no go moment te worden ingebouwd, om onnodige kap van dit waardevolle stuk natuur te voorkomen, zo stelt IVN Born.

Reacties