Tijdelijk mobiel cameratoezicht Gadéstraat Geleen beëindigd

Foto: CC0 via Pixabay

Op 22 januari 2021 werd in een garagebox, te bereiken via de Gadéstraat in Geleen, een als gestolen gemeld voertuig aangetroffen.

In het voertuig waren explosieven en een grote hoeveelheid benzine aanwezig. Uit een oogpunt van objectieve en subjectieve veiligheid besloot burgemeester Hans Verheijen daarop tot het invoeren van tijdelijk mobiel cameratoezicht. De periode waarin het tijdelijk mobiel cameratoezicht is ingesteld is verlopen.

Uit de evaluatie van het cameratoezicht is gebleken dat er geen noodzaak is om de maatregel te continueren. De twee camera’s in de Gadéstraat werden daarom maandag 22 februari verwijderd.

De gemeente is met de eigenaren in gesprek om te kijken naar maatregelen die op het binnenplein van de garageboxen genomen kunnen worden om de veiligheid te verbeteren. De bewoners worden middels een bewonersbrief geïnformeerd over het verwijderen van de twee camera’s.

Reacties