GroenLinks-fractie wil hulp voor startende ondernemers die buiten de boot dreigen te vallen

Geleen, Salmstraat
Foto:

Op 21 januari heeft de DNA-fractie vragen gesteld over gemeentelijke ondersteuning van ondernemers (in de centra) van Sittard-Geleen, die door de corona pandemie in acute financiële problemen zijn geraakt.

Net als de DNA-fractie is de GroenLinks-fractie van mening dat de gemeente zoveel mogelijk moet doen om ondernemers te steunen en daarmee de leefbaarheid en economie van de gemeente in stand te houden, c.q. te verbeteren. De gemeente denkt mee en helpt waar nodig om starters eigen initiatieven te kunnen laten nemen in onze stad. Op 11 februari heeft de raad kennis kunnen nemen van de antwoorden op de vragen van de DNA-fractie.

De GroenLinks-fractie geeft aan niet vooruit te willen lopen op de uitkomsten van een enquête onder ondernemers in de centra van onze gemeente en de wenselijkheid van een aanjaagfonds voor ondernemers in overleg met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten; de raad zal daarover immers nog worden geïnformeerd.

De GroenLinks-fractie wil aandacht vragen voor startende ondernemers die na 1 januari 2020 zijn begonnen met hun bedrijf, maar door de coronapandemie geen inkomsten hebben kunnen genereren en buiten de boot lijken te vallen, daar waar het gaat om inkomensondersteuning, zoals de TOZO (regeling Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers). Ben je als ondernemer gestart na 1 januari 2020 maar vóór 17 maart 2020 18:45 uur, en stond je toen nog niet ingeschreven bij de KvK, dan kun je geen aanspraak maken op de TOZO. Ook als je als startende ondernemer gehuwd bent of samenwoont en het inkomen van je partner boven het sociaal minimum valt, kun je geen aanspraak maken op de TOZO.

Naar aanleiding daarvan heeft de raadsfractie van GroenLinks een aantal vragen gesteld aan het college van B&W. De fractie wil weten of bekend is om hoeveel startende ondernemers het gaat in Sittard-Geleen die buiten de boot lijken te vallen van de TOZO of andere inkomensondersteunende regelingen en of en hoe het college deze categorie startende ondernemers wil ondersteunen, daar waar de TOZO hier niet in voorziet. Verder vraagt GroenLinks of een aanjaagfonds als onderdeel van een regionaal herstelplan ook voor startende ondernemers hierin een rol kan vervullen.

Verschillende gemeenten (zoals Rotterdam en Nijmegen) startende ondernemers een subsidie in de vorm van een voucher aanbieden om zich verder te kunnen ontwikkelen in mogelijkheden voor digitalisering, bijvoorbeeld bij de overgang van een fysieke winkel naar een webshop. GroenLinks vraagt het college of het bereid is om startende ondernemers in onze gemeente met vouchers te ondersteunen.

Reacties