Vragen Stadspartij over Nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid

Foto: CC0 H. Hach via Pixabay

De Stadspartij Sittard-Geleen-Born heeft het college van B&W een aantal vragen gesteld rond duurzaam en toekomstbestendig boeren.

Het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt 17,3 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe pilots met als doel om de komende jaren informatie en inzichten te verzamelen voor het Nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), dat op 1 januari 2023 zal ingaan.

In het nieuwe GLB wordt duurzaam en toekomstbestendig boeren extra beloond.

Omdat Sittard-Geleen ook een aantal boerenbedrijven telt lijkt het de Stadspartij zinvol ook deze bedrijven te betrekken bij de aanpak van het klimaat en ze aan te zetten tot en te steunen bij het bedrijven van duurzame landbouw.

De Stadspartij wil daarom van het college van B&W horen of het bekend is met de nieuwe regelingen die op dit moment opgetuigd worden om boeren te helpen duurzamer te werken en vraagt het college verder om aan te geven hoeveel boerenbedrijven onze gemeente telt en welke van deze bedrijven al duurzame en klimaatvriendelijke maatregelen hebben genomen.

Verder vraagt de Stadspartij of het college bereid is om de boeren in de gemeente te stimuleren, bij te staan en actief te helpen om hun weg te vinden in de vele nieuwe regelingen.

Reacties