Platform Sittard: plannen voor vakantiepark Schwienswei ‘politiek opzetje’

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Plannen van vastgoedontwikkelaar Smart Property om een vakantiepark met in totaal 330 vakantiewoningen aan te leggen op de Schwienswei stuiten op steeds meer kritiek.

Van de 330 woningen zijn er 210 op Sittards grondgebied en 120 op Duits grondgebied geprojecteerd. De plannen voor het realiseren van eco-leisurepark ‘Heerlijckheid De Graven’ in het stuk natuur tussen de Sittardse Sportcentrumlaan en het Duitse grensdorpje Millen heeft al kritiek te verduren gekregen van de Vrienden van de Schwienswei en Kollenberg en van de onlangs gestarte Actiegroep Omwonenden Schwienswei, die mag rekenen op steun van Wijkplatform De Baandert.

Men verzet zich tegen het verdwijnen van het laatste stukje vrij toegankelijke natuur bij Sittard en men vreest dat het vakantiepark zal leiden tot toenemende drukte (bij een bezettingsgraad van 70% op jaarbasis van alleen de 210 aan Nederlandse zijde gevestigde vakantiewoningen worden circa 230.000 gastovernachtingen verwacht) en ten koste zal gaan van de rust in de omgeving. Het plan botst verder met het voornemen van Richard Wagemans om het gebied samen met de Vrienden van de Schwienswei vol bomen te zetten.

Ook Platform Sittard ze grote vraagtekens bij de plannen om een vakantiepark te vestigen op de Schwienswei. Platform Sittard is er niet van overtuigd dat het plan ecologisch verantwoord is, zoals de projectontwikkelaar aangeeft. “Wij zien dit plan als een regelrechte aanslag op het weinige groen dat we in het stedelijke gebied nog hebben. Aantasting van dit natuurgebied wijzen wij af. Het groene uitloopgebied moet voor onze inwoners behouden blijven. Handen af van de Schwienswei!”

Volgens Platform Sittard is men aan de andere kant van de grens, in de gemeente Selfkant, amper op de hoogte van het plan: gemeenteraad van Selfkant en grondbezitters weten volgens Platform Sittard nog nergens van. “Dat is ronduit onfatsoenlijk. Maar het blijkt ook nog eens zo te zijn dat de Duitse wetgeving terecht nogal wat belemmeringen opwerpt als het gaat om projecten in erkende natuurgebieden.”

In een afgelopen vrijdag bij de gemeente binnengekomen brief met antwoorden op vragen naar aanleiding van de raadspresentatie van het plan voor eco-leisurepark ‘Heerlijckheid De Graven’ zegt ontwikkelaar Smart Property dat de gemeente Selfkant inmiddels positief heeft kennisgenomen van de plannen en dat zij vanaf nu periodiek worden geïnformeerd. Ook zal een vertegenwoordiger van de gemeente Selfkant zitting nemen in de projectgroep om aan Duitse zijde invulling te geven aan fase II (het Duitse deel van het vakantiepark).

Platform Sittard zet daarom grote vraagtekens bij de levensvatbaarheid en de wenselijkheid van dit plan. Verder laat Platform Sittard in een nieuwsbrief weten een opzetje te vermoeden. “Het begint erop te lijken dat dit plan alleen maar dient als afleidingsmanoeuvre. Wij hebben de indruk dat het onhaalbare plan voor het vakantiepark alleen als zoethoudertje dient om de discussie over de sluiting van Zwembad de Nieuwe Hateboer te doen verstommen. Als de 48 miljoen voor Glanerbrook zijn veiliggesteld zal blijken dat het vakantiepark niet haalbaar is en zijn wij ons zwembad kwijt. Een politiek spelletje dus. Of zijn we nu te cynisch?”, zo klinkt het cynisch.

Reacties

Cookieinstellingen