Binnen twee jaar drie projecten Duurzaam Sittard afgerond

Foto: SGN

De lokale energiecoöperatie Duurzaam Sittard heeft vanmiddag op de Industriestraat in Sittard zijn derde zonne-energieproject afgerond.

Duurzaam Sittard biedt mensen die geen mogelijkheid hebben om zonnepanelen op het dak van hun woning te plaatsen de mogelijkheid om te investeren in zonnepanelen op andermans dak. Daarmee wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan het duurzaam produceren van energie en het verlagen van de uitstoot van CO2, maar wordt tevens een financieel rendement behaald dat je met een spaarrekening tegenwoordig met geen mogelijkheid meer zou kunnen realiseren.

Na de daken van de loodsen van Beursgens aan de Rijksweg-Noord (juni 2019, 348 PV-panelen van 375 Wp) en het dak van de loods van schildersbedrijf Leo Meures aan de Milieuparkweg in Sittard (juni 2020, 241 PV-panelen van 385 Wp) is nu ook het dak van de bedrijfsloods van BMM Groen aan de Industriestraat voorzien van zonnepanelen: hier investeerden 14 deelnemers, waaronder ook een Vereniging van Eigenaren uit het centrum van Sittard, samen in 150 PV-panelen van 410 Wp elk.

Een mooie mijlpaal: drie duurzame energieprojecten die binnen twee jaar werden gerealiseerd in samenwerking met 52 huishoudens, 3 bedrijven en 1 Vereniging van Eigenaren. En daar is de coöperatie terecht trots op, zo vindt ook wethouder Kim Schmitz (o.a. portefeuille duurzaamheid), die met een symbolische druk op de knop de zonnepanelen in bedrijf stelde. Zij prees de daadkracht, doortastendheid en wilskracht van Duurzaam Sittard. Samen leveren deze drie projecten meer dan 250.000 kWh groene stroom op, goed voor een emissiereductie van circa 140 ton CO2 per jaar en voldoende voor het dekken van de jaarlijkse stroombehoefte van ongeveer 70 huishoudens.

Het derde project moest voor 1 april van dit jaar zijn afgerond, want vanaf die datum verandert de opzet van de Postcoderoos (PCR)** projecten. De methodiek van de postcodegebieden blijft hetzelfde maar de verrekening van de jaarlijkse inkomsten verandert naar de
zogenaamde SDE-systematiek. SDE staat voor Stimuleringsmaatregel Duurzame Energietransitie. De SDE-aanpak geldt al langere tijd voor grotere projecten.

De nieuwe systematiek betekent dat er eerst een SDE subsidie moet worden aangevraagd voordat met een project kan worden gestart. Duurzaam Sittard verwacht dat dit tot vertraging in de uitvoering van een project zal leiden. Wat de toekomst betreft gaat Duurzaam Sittard nu eerst onderzoeken hoe de SDE-systematiek het beste kan worden toegepast in nieuwe projecten. Duurzame Energie Sittard wil dus door met nieuwe projecten, maar kan op dit moment nog niet zeggen wanneer het volgende project zal worden gestart.

De coöperatie maakte vandaag verder bekend ook voor andere PCR-gebieden in Sittard-Geleen nieuwe projecten te gaan ontwikkelen. Er lopen al gesprekken met scholenkoepel Kindante om te bekijken of daken van scholen kunnen worden ingezet in de PCR-projecten. Ook met woningcorporatie ZOwonen worden gesprekken gevoerd. Overigens wil coöperatie Duurzaam Sittard nog eens graag benadrukken dat haar activiteiten zich niet enkel op Sittard richten, maar ook op andere kernen binnen de gemeente. “Helaas was de domeinnaam duurzaamsittard-geleen.nl al vergeven.”

Op de foto boven dit bericht, van links naar rechts: Ger Kempen*, Rob Tonglet*, wethouder Kim Schmitz, Ben Smeets (BMM Groen) en Léon Beursgens* (* Energiecoöperatie Duurzaam Sittard).

** PostCodeRoos (PCR)
Een PostCodeRoos (PCR) is een afgebakend gebied waarbinnen een lokale energie coöperatie haar deelnemers kan werven omdat zij – bij deelname – recht hebben op teruggave van de energiebelasting. Voorwaarde is wel dat deze deelnemers op het net aangesloten zijn via een kleinverbruikersaansluiting (max. 3 x 80 Ampère). Dit PostCodeRoos gebied wordt bepaald door de plaats (postcode) waar de productie installatie voor de opwek gesitueerd is. Dit 4-cijferige gebied vormt het hart van de roos. Het PostCodeRoos gebied wordt gevormd door dit hart samen met alle aan dit hart aangrenzende 4-cijferige postcode gebieden (die de blaadjes van de roos vormen).
» Meer informatie

Reacties