Petities aangeboden voor natuurbehoud in en om de Schwienswei

Bep Mergelsberg overhandigt petitie tegen vakantiepark aan wethouder Meekels
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Vanmiddag werden bij de Stadbroekermolen aan de rand van natuurgebied de Schwienswei in Sittard twee petities aangeboden aan wethouder Pieter Meekels.

Vrienden Schwienswei en Kollenberg zette de petitie voor ‘Bouw geen eco-natuurpark in natuurgebied ‘de Schwienswei’ online. Die petitie werd ruim 1900 keer ondertekend en werd vanmiddag door Bep Mergelsberg overhandigd aan wethouder Pieter Meekels. De petitie ‘Geen inspraak? Geen vakantiepark’ van Actiegroep omwonenden Schwienswei telt 599 ondertekenaars en werd overhandigd door Marleen van Rijnsbergen.

De plannen om een ‘eco-leisurepark’ aan te leggen op het braakliggende terrein van het voormalige Euregionaal Sport- en Congrescentrum Sittard (ESCS) maken een hoop los. Tegenstanders vrezen voor aantasting van de natuur op de aangrenzende Schwienswei en zouden liever zien dat het braakliggende terrein bij het natuurgebied wordt getrokken. Voorstanders van de plannen wijzen op de mogelijkheid dat daarmee een zwembad in Sittard behouden kan blijven en op de voordelen die meer toerisme voor de lokale economie heeft.

De plannen voor het vakantiepark zijn nog niet volledig uitgewerkt, maar nemen wel steeds concreter vormen aan. Daarom heeft het college van B&W van Sittard-Geleen, mede na gesprekken met de omgeving, besloten om de ontwikkelaar een aantal voorwaarden mee te geven waar hij bij de uitwerking van de plannen voor een eco-vakantiepark bij zwembad De Nieuwe Hatenboer rekening mee moet houden. Die voorwaarden staan nog niet vast. De gemeente wil daar eerst graag met omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden over spreken. Vervolgens worden de uitkomsten van de gesprekken vertaald in een zogenaamd ‘programma van eisen’ voor de ESCS-locatie. Dit wordt aan de ontwikkelaar aangeboden, zodat hij hier in de verdere planvorming rekening mee kan houden.

Gemeente en projectontwikkelaar willen graag in gesprek met de omwonenden. Een deel van de ondertekenaars van de petities lijkt daartoe op voorhand echter niet bereid. Zij vrezen dat de komst van een vakantiepark hoe dan ook een aantasting zal betekenen van de ecologische zone. Zij zien liever dat op het terrein bomen worden aangeplant om daarmee de ecologische zone te versterken.

Reacties