Limburg blij met nieuws over projecten Nationaal Groeifonds

Foto: CC0

Vrijdagmiddag 9 april 2021 maakte het kabinet bekend welke projecten in aanmerking komen voor een bijdrage uit de eerste tranche van het Nationaal Groeifonds.

De Provincie is verheugd te vernemen dat Limburg betrokken is bij drie van de in totaal tien toegekende projecten. Het betreft RegMed XB, AiNed en Groenvermogen van de Nederlandse economie.

RegMed XB

Het project wil investeren in vier pilotfabrieken voor regeneratieve gezondheidszorg. Daar worden behandelingen ontwikkeld die gebruikmaken van het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Chronische ziekten kunnen hierdoor worden voorkomen of genezen. Gloednieuwe faciliteiten in de vier deelnemende regio’s (Eindhoven, Leiden, Maastricht en Utrecht) vormen samen de pilotfabriek. Het onderdeel in Maastricht zal zich gaan toeleggen op de assemblage van microweefsels tot functionele stukjes menselijk orgaan, zogenoemde macroweefsels.

Door UM (vakgroepen MERLN en LINK) en MUMC is een sterke, internationaal toonaangevende kennispositie opgebouwd op het specialisme regeneratieve geneeskunde. Door de samenwerking met de Universiteiten van Leiden, Utrecht en Eindhoven is een sterk innovatief cluster gevormd. Middels de bijdrage uit het Nationaal Groeifonds zal de stap naar valorisatie versneld gemaakt worden en wordt de positie van de Brightlands Maastricht Health Campus versterkt.

AiNed

AiNed is een investeringsprogramma om de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie te benutten voor de Nederlandse economie en samenleving. De AI-hub Brightlands, gevestigd op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, is een van de zeven landelijke AI hubs die vorm en inhoud gaan geven aan het AINED rapport ‘Versnellen, vergroten en verbinden’ en de Actieagenda van de NL AI Coalitie.

De AI-hub Brightlands is een alliantie van bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties dat de belangrijkste AI-expertise in Limburg samenbrengt. De AI-hub past haar hoogwaardige kennis op het gebied van AI en data science toe op gebieden als publieke dienstverlening, publieke veiligheid, duurzame industrie, gezondheid en zorg. Met veel aandacht voor de maatschappelijke, ethische en juridische impact van deze ontwikkelingen.

Groenvermogen van de Nederlandse economie

Groenvermogen is een project om toepassingen van groene waterstof in o.a. de chemie, transport, en zware industrie versneld mogelijk te maken door innovatie van productie en toepassing van groene waterstof. Het programma ‘Groenvermogen’ zal kennis en kunde opleveren die concreet ingezet zal worden in de verduurzaming van de chemische industrie in Nederland. De verduurzamingsopgave van Chemelot zoals geformuleerd in het plan Chemelot Circulair Hub wordt met deze financiële ondersteuning uit het NGF ondersteund.

Nationaal Groeifonds Tweede tranche

Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen in kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. In deze eerste ronde zijn via de ministeries van OCW, EZK en IenW projecten verzameld die in aanmerking willen komen voor financiering vanuit het Groeifonds. Vanaf begin mei begint een tweede indieningsronde. Na toetsing aan de indieningscriteria en advisering door de beoordelingsadviescommissie neemt het kabinet begin 2022 een besluit over de projecten voor de tweede ronde.

De provincie werkt met partijen in en buiten Limburg aan concrete projectvoorstellen ter indiening in deze tweede ronde en is vastberaden om samen aan de welvaart van toekomstige generaties te werken.

Bron: Provincie Limburg

Reacties

Cookieinstellingen