CBS: nog nooit zo weinig instroom in schuldsanering

Foto: CC0 via Pixabay

Het aantal mensen dat in de schuldsanering is terechtgekomen, lag vorig jaar op het laagste niveau sinds het begin van de metingen ruim 20 jaar geleden.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden er in 2020 een derde minder mensen toegelaten tot de schuldsanering vergeleken met een jaar eerder.

Dat er minder mensen aankloppen voor de wettelijke schuldhulp kan komen doordat het beter ging met de economie, maar ook omdat gemeenten verplicht zijn mensen met schulden te helpen, meldt het CBS. De schuldsanering is bedoeld voor mensen die buiten hun schuld in financiële problemen zijn gekomen, bijvoorbeeld door een massaontslag. In 2020 werden 3000 mensen toegelaten en zaten er in totaal bijna 14.000 mensen in de schuldsanering.

De coronacrisis heeft waarschijnlijk invloed gehad op het lage aantal schuldenaren dat toegelaten is in 2020, meldt het CBS. Vanaf half maart tot juni waren fysieke rechtszaken namelijk nauwelijks mogelijk.

Sinds 2011 is het aantal mensen dat in de schuldsanering komt met 80 procent gedaald. Volgens het statistiekbureau kan dat komen door een wet uit 2012 die gemeenten verplicht om inwoners met schulden eerst zelf te helpen.

Tijdens een sanering controleert een bewindvoerder meestal 3 jaar lang de geldzaken van mensen met schulden. Die moeten van het absolute minimum leven, elke cent extra gaat naar de schuldeisers. Daar staat tegenover dat schuldeisers tijdens een sanering geen beslag kunnen leggen op bezittingen. Als de schuldenaar zich aan de afspraken heeft gehouden, kan de rechter na drie jaar besluiten de schulden te laten vervallen.

Reacties