Filmpje opgraving eeuwenoude stuw in Stadspark Sittard

Foto: still uit video

In het Stadspark in Sittard is in de buurt van de Ophovenermolen een historische stuw gevonden.

De stuw werd ontdekt tijdens werkzaamheden in verband met de herinrichting van de Geleenbeek en het stadspark (project Corio Glana).

Een houten vloer die bij de stuw hoort is uitgegraven. In het filmpje dat met een drone is gemaakt, is te zien hoe de vloer wordt opgetild.

De historische stuw werd toevallig gevonden op de plek waar een nieuwe stuw is gepland.

Onder de vloer is een oude greppel gevonden. Daardoor is het volgens de onderzoekers vrijwel zeker dat het gaat om een oude stuw. De stuw lag in een ‘afslagtak’ van de beek. Die afslagtak liep vermoedelijk aan de andere kant van de molen dan de ‘molentak’ waar het rad in hangt (molenbeek). Beide aftakkingen komen achter de molen weer bij elkaar in de molenvijver om van daaruit weer samen de beek in te stromen. De afslagtak werd gebruikt om overtollig water af te voeren.

De huidige aftakking van de beek, waarin het molenrad draait, is voor het eerst te zien op kaarten uit 1811, toen de molen van eigenaar en functie wisselde. De stuw die is gevonden, staat niet op kaarten aangeduid. Wanneer de stuw is aangelegd, wordt onderzocht. Naar schatting is dat ergens tussen 1500 en 1700 gebeurd.

De vloer heeft enkele honderden jaren goed verpakt in een natte bodem gelegen. Eenmaal uit de bodem droogt de vloer uit en is hij erg kwetsbaar. Daarom wordt de vloer tijdens het onderzoek op een ‘veilige’ plek natgehouden.

Reacties