Huiskamer Obbicht krijgt 30.000 euro van het Oranje Fonds

Foto: Huiskamer Obbicht

Het project ‘Huiskamer Obbicht’ krijgt van het Oranje Fonds een bijdrage van 30.000 euro voor het realiseren van een ‘huiskamer’ in Obbicht.

Huiskamer Obbicht is een initiatief van de Stichting Dorpsplatform Obbicht, in samenwerking met de werkgroep ‘Obbicht in beweging’, waarin verschillende vertegenwoordigers uit het dorp zitting hebben.

Motto Huiskamer Obbicht: samen leven, samen delen, samen werken

De huiskamer wordt een ontmoetingsplek in het dorp, bestemd voor de inwoners van Obbicht en omgeving. Ontmoeting in een huiskamersfeer, laagdrempelig, open en vrij toegankelijk. Samen delen, samen werken, gelijkwaardigheid, met plezier in contact zijn met elkaar en zorgen voor elkaar.

De huiskamer geeft ruimte aan verenigingen en maatschappelijke instellingen, Wijksteunpunt en alle hieraan gelieerde partijen, zoals de wandel- en fietsgroepen, de jeu de boulesgroep, Zonnebloem, ouderenvereniging, fotogroep en Dorpsplatform. Vanaf de start is er een kookgroep actief die zal gaan zorgen voor samen koken, samen eten en andere culinaire activiteiten.

Huiskamer Obbicht wordt ondergebracht in het voormalige bankgebouw aan de Markt in Obbicht. Om het gebouw geschikt te maken voor al deze activiteiten is een verbouwing nodig. Door de coronamaatregelen heeft de werkgroep wat vertraging opgelopen, maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan de realisering van het project. De werkgroep hoopt – op voorwaarde dat de maatregelen dat toelaten – na de zomer te kunnen starten met de huiskamer.

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij onder andere de Postcodeloterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Cookieinstellingen